Artikels

Alleen open access artikelen tonen

Vananroye, J., « De persoonlijke schuldeiser van een aandeelhouder: het ondergeschoven kind van het vennootschapsrecht », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 343-346

persoonlijke schuldeisers - waarde - schuldeiser - aandeelhouder - aandeel - vennoot - zakelijke werking - memorie - melding - uittreding - executoriale verkoop - overdracht - liquidatie - vereniging - medeplichtigheid - liquiditeit - beslag op aandelen - overblijvende aandeelhouders - vennootschap - rechtspersoon - verantwoording - boekwaarde...

Lees de bijdrage

Kileste, P., Staudt, C., Dejollier, A. et Umuvyeyi, G., « Examen de jurisprudence. Résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indeterminée (2011 à 2018) », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 347-400

concessionnaire - concédant - concession - produit - inédit - résiliation - tribunal de commerce - liège - indemnité - contrat de concession - distributeur - durée - activité - critère - relation - code de droit économique - caractère - code de droit - contrat - concession de vente - résolution - faute - importateur - période -...

Lees de bijdrage

De Ruysscher, D., « De zakenrechtelijke bescherming van de onbetaalde verkoper na levering van roerende goederen, rechtshistorisch bekeken », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 401-417

onbetaalde verkoper - verkoper - revindicatie - voorrecht - roerende goederen - eigendomsvoorbehoud - koper - levering - beding - code - koop - zaken - romeins recht - beding van eigendomsvoorbehoud - prijs - reclame - ontbinding - bijzonder voorrecht - eigenaar - commercial - periode - burgerlijk wetboek - eigendom - doctrine - zakelijke...

Lees de bijdrage

Snyers, A., « Het stelsel van de herwaarderingsmeerwaarden: een mooi staaltje juridisch kunst- en vliegwerk », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 418-430

kapitaal - herwaarderingsmeerwaarde - vennootschap - reserve - kapitaalvermindering - richtlijn - gedeelte - reële kapitaalvermindering - herwaarderingsmeerwaarden - advies - terugbetaling - belaste reserves - uitkering - maatschappelijk kapitaal - meerwaarde - verlies - meerwaarden - bedrag - verrichting - rata - bvba - commentaar - winst -...

Lees de bijdrage

Hof van Justitie (6de k.), 15/12/2016, C-667/15, R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 431-434

Het per se verbod op piramidesystemen in de zin van punt 14 van bijlage I bij richtlijn nr. 2005/29 is van toepassing wanneer onder andere de financiering van de vergoeding die een consument kan ontvangen “eerder” of “hoofdzakelijk” afhangt van de betalingen die later door nieuwe deelnemers aan het systeem zijn verricht …

Lees de bijdrage

Hof van beroep Antwerpen, 28/09/2007, R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 435-438

Op grond van artikel VI.100, 14° WER kan een handelspraktijk als verboden piramidesysteem worden gekwalificeerd zelfs indien er slechts een indirecte band bestaat tussen de door de nieuwe leden verrichte betalingen en de door de bestaande leden ontvangen vergoedingen. Dit is het geval wanneer de vergoeding van bestaande leden niet voortkomt …

Lees de bijdrage

Paredis, E., « Het Lucky 4 All-arrest: Één stap dichter bij een heldere afbakening tussen verboden piramidesystemen en toegelaten multi-levelmarketingsystemen? », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 438-445

systeem - punt - consument - nieuwe leden - verbod - winst - economische activiteit - vergoeding - speler - richtlijn - begrip - grootste deel - financiële band - ruime uitlegging - vereiste - bestaande leden - oneerlijke handelspraktijken - zwarte lijst - marketing - belofte - economisch voordeel - praktijk - betaling - toetreding - hof van...

Lees de bijdrage

Van de Plas, I., « Actualité : Hof van Cassatie, 02/11/2018 », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 448

Aangifte schuldvordering - Eigendomsvoorbehoud - Kwijting - Curator - Sluitingsvergadering - FAILLISSEMENT

Lees de bijdrage