Articles

L'article 46 de la loi sur les faillites et les sanctions contractuelles, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1052-1066

· Florence George

curateur - faillite - contrat - arrêt de la cour - arrêt de la cour de cassation - administration de la masse - créancier - loi sur les faillites - failli - cocontractant - insolvabilité - poursuite - inexécution - résiliation - liquidation - régime des contrats - masse - interprétation - résolution - égalité - dommage - thèse -...

Lire l’article

Hof van Cassatie (2e ch.), 21/05/2019, P.19.0128.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1067-1068

· Florence George

strafwetboek - natuurlijke persoon - eiseres - rechtspersoon - misdrijf - advocaat generaal - raadsheer - correctionele rechtbank - verschoningsgrond - strafrechtelijke verantwoordelijkheid - substantiële - strafwetboek oud - strafrechtelijke verantwoordelijkheid tussen rechtspersoon - toepasselijkheid - straffe van nietigheid -...

Lire l’article

“Oud” artikel 5, lid 2, Sw.: hoedanigheid van de geïdentificeerde natuurlijke persoon?, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1068-1069

· J. Vandeuren

natuurlijke persoon - strafwetboek - strafrechtelijke verantwoordelijkheid - rechtspersoon - samenloop - misdrijf - requiem - hoedanigheid - nieuwe regeling - verschoningsgrond - situatie van verval - situatie van verval van de strafvordering - uitgebreidere analyse - natuurlijke personen - vrachtwagenbestuurder - lichtste fout - lasthebber -...

Lire l’article

Hof van Cassatie (2e k.), 03/03/2020, P.19.1021.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1070-1071

· J. Vandeuren

geld - dader - vennootschap - afgifte - verweerster - fonds - opzet - afgifte van geld - misdrijf - raadsheer - remise - levering - eigendomsoverdracht - formele aard - slachtoffer - karakter - advocaat generaal - overhandiging van het geld - onbeperkte beschikking - onbeperkte beschikking over het geld - oplichting - bedrieglijk opzet -...

Lire l’article

Projet de directive relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1072

· Olivier Vanden Berghe - Charlotte Dillemans

entité - membre - directive - entités qualifiées - organisations de consommateurs - intention - interdiction - mandat des différents consommateurs - modèle - multinationale - négligence du professionnel - objectif d une injonction - groupes de consommateurs - organismes publics - parlement européen - preuve de la perte - projet de...

Lire l’article

Actualiteit : Hof van Cassatie, 30/10/2020, C.20.0176.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1072-1073

· Olivier Vanden Berghe - Charlotte Dillemans

derde - verbod - medeplichtigheid - eigenaar - parking nova - derde medeplichtigheid - nadeel - parkeerplaats - verkoper - andere parkeerplaatsen - prerogatieven van het eigendomsrecht - contractbreuk - overeenkomst - parkeergarage - overweging - overeenkomst gevolgen overeenkomsten ten aanzien - overeenkomst gevolgen - marktconforme prijs -...

Lire l’article

Actualiteit : Vredegerecht Etterbeek, 30/10/2020, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1073-1074

· Olivier Vanden Berghe - Charlotte Dillemans

huurder - vrederechter - verhuurder - verplichte sluiting - pand - huur verschuldigd - integrale huur - sluiting - gebrek aan overmacht - betaling van de huur - beslissing - normale bedrag - onderhandeling met de verhuurder - moeilijkheid - maanden sluiting - overmachtssituatie in hoofde - overmachtssituatie in hoofde van de verhuurder -...

Lire l’article

Actualiteit : Voorz. Orb. Gent, 28/10/2020, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1074-1075

· Olivier Vanden Berghe - Charlotte Dillemans

leverancier - onderneming - economische afhankelijkheid - gedrag - inbreuk - kleinhandelaar - levering - eiseres - alternatieve leveranciers - positie - misbruik - wezenlijk deel - onomkeerbare schade - plotse beëindiging van de relatie wegens gebrek aan kredietwaardigheid eerder - plotse beëindiging - opzegging - potentiële aantasting -...

Lire l’article

Actualité : Cour de cassation, 24/09/2020, C.20.0175.F, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1075

· Olivier Vanden Berghe - Charlotte Dillemans

arbitrage - exception d arbitrage - code judiciaire - degré d appel - exception - fois en degré - fois en degré d appel - premier écrit - procédure de la partie - tribunal de première instance

Lire l’article

Een nieuwe stimulans voor beleggingen in duurzame economische activiteiten: een Europese taxonomie en transparantieverplichtingen, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1075-1076

· Régine Feltkamp - Nicolas Michiels

verordening - economische activiteit - financiële instrumenten - taxonomie - criterium - financiële producten - duurzame investeringen - commissie - milieudoelstellingen - activiteit - investering - negatief effect - negatief effect op de duurzaamheid - mariene hulpbronnen - project - lidstaat - nieuwe stimulans - kracht - nieuwe stimulans...

Lire l’article