Articles

Hof van Cassatie (2e k.), 25/02/2020, P.19.1121.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/9, p. 1183-1184

·

eiseres - verweerders - landverzekeringsovereenkomst - verzekeraar tot dekking - cassatieberoep - periode - vordering - fout - pendant - raadsheer - verzekering - schade van de rechtsopvolgers - slachtoffer - tijdstip binnen de duur - overlijden van het slachtoffer - overlijden schade bij terugslag - tijdstip binnen de duur van de...

Lire l’article

Dekking in de tijd in de aansprakelijkheidsverzekering: een bevalling voor het begrip “voorvallen van schade”?, R.D.C.-T.B.H., 2020/9, p. 1184-1192

· Caroline Van Schoubroeck

slachtoffer - getroffen slachtoffer - dekking - verzekeraar - aansprakelijkheidsverzekering - tijdstip - verzekerde - verzekering - dekking in de tijd - manifestatie - tijd - manifestatie van de schade - moment - duur - aanknopingspunt - verzekeringsrecht - periode - begrip - benadeelde - risico - garantie - voorvallen van schade -...

Lire l’article

Hof van Cassatie (1e k.), 02/10/2020, C.19.0085.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/9, p. 1193-1195

· Caroline Van Schoubroeck

bijzonder vermogen - dekkingswaarden - doorlopende inventaris - eiseres - verweerster - voorrecht - hypotheek - verzekering - afzonderlijk beheer - begunstigde - schuldvordering - derde - voordeel - verzekeringsonderneming - geld - bankrekening - verplichting - krediet - algemeen reglement - register - mortier - rang - advocaat generaal -...

Lire l’article

La protection des créances d'assurance organisée par les patrimoines spéciaux de l'entreprise d'assurance, R.D.C.-T.B.H., 2020/9, p. 1195-1199

· Béatrice Toussaint

entreprise - privilège - entreprise d assurance - patrimoine - directive - patrimoine spécial - actif - créance - compensation - inventaire permanent - gestion - directive solvabilité - liquidation - contrôle des entreprises - réassurance - établissement de crédit - créancier - contrôle des entreprises d assurance - droit belge -...

Lire l’article

Hof van beroep Brussel (5e k.), 22/03/2018, 2014/AR/2743, R.D.C.-T.B.H., 2020/9, p. 1200-1206

· Béatrice Toussaint

verzekering - verzekerde - ereloon - dekking - belangenconflict - gerechtskosten - advocaat - deskundige - verzekeraar - wetsbepaling - werk - kosten van advocaten - onderdeel van de vordering - levering - bvba - brief - gevolgschade - procedure voor het hof - andere advocaat - procedure voor het hof van beroep - rechtsplegingsvergoeding -...

Lire l’article

[De vergoeding die de aansprakelijkheidsverzekeraar moet betalen op grond van artikel 146 W. Verz.] Noot onder Hof van beroep Brussel (5e k.), 22/03/2018, 2014/AR/2743, R.D.C.-T.B.H., 2020/9, p. 1206

· C. Van Schoubroeck

expert - verzekerde - deskundige - couverture - eigen aansprakelijkheidsverzekeraar - noodzakelijkerwijze betrekking - aansprakelijkheidsverzekeraar - kosten van advocaten - wetsbepaling - belangenconflict - revanche - noodzakelijkerwijze betrekking op de erelonen - noodzakelijkerwijze betrekking op de gerechtskosten - wet op de...

Lire l’article

Hof van beroep Brussel (5e k.), 22/11/2018, 2014/AR/1639, R.D.C.-T.B.H., 2020/9, p. 1207-1211

· C. Van Schoubroeck

heer - algemene polisvoorwaarden - expert - voordeur - verzekeraar - verzekering - diefstal - oorzakelijk verband - dekking - sleutel - dief - bewijslast - nakoming - schadegeval - woning - verzekerde - contractuele verbintenissen - verklaring - landverzekeringsovereenkomst - gebouw - slotvast - tekortkoming - preventiemaatregelen - punt -...

Lire l’article

Cour d'appel Bruxelles, 07/11/2019, 2018/AR/855, R.D.C.-T.B.H., 2020/9, p. 1212-1217

· C. Van Schoubroeck

assuré - test - information - assureur - réserve de vieillissement - prim - preneur - police - assurance - arrêté - provision - âge - consommateur - évolution - particulier - conclusion du contrat - indice - technique - niveau - engagement - type - calcul - mécanisme - caractère collectif - client - compagnie - contrôle des entreprises...

Lire l’article

Le statut de la réserve de vieillissement en assurance maladie non liée à l'activité professionnelle et son impact sur les droits des assurés/preneurs d'assurances, R.D.C.-T.B.H., 2020/9, p. 1217-1229

· Jean–Christophe Andre-Dumont

assurance - assuré - assureur - prim - activité - activité professionnelle - preneur - âge - risque - réserve de vieillissement - contrat d assurance - prime - hospitalisation - provision - couverture - contrat - prestation - assurance soins de santé - assurance soins - mécanisme - produit - contrat d assurance terrestre - coût -...

Lire l’article

Hof van beroep Brussel, 05/03/2020, 2015/AR/1810, R.D.C.-T.B.H., 2020/9, p. 1230-1233

· Jean–Christophe Andre-Dumont

vloerplaten - beschadiging - centrale koker - verzekering - verzekerd bouwwerk - verzekeringsovereenkomst - schadegeval - bouwdeel - vloerplaten op de verdiepingen - structuur - verzakking - scheur - waarde - gaafheid - definitieve vorm - algemeen spraakgebruik - verzekeraar - verzekerde - begrip - aangestort - schoor - hechting - context -...

Lire l’article