Articles

La localisation du préjudice financier: application de la jurisprudence européenne par la Cour de cassation, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 61-65

· T. Derval

localisation - membre - cour de justice - événement causal - investissement - investisseur - demandeur - fait dommageable - domicile - dommage - juridiction - défendeur - particulier - faute - locus - compétence des juridictions - fonds - gestion - compte bancaire - jurisprudence de la cour de justice - circonstances particulières -...

Lire l’article

Hof van Cassatie (1e k.), 12/09/2019, C.19.0033.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 66-67

· T. Derval

Om als toelating te gelden voor het leggen van een bewarend beslag in de zin van artikel 1414 Ger.W. moet een buitenlandse beslissing voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 25 WIPR voor de erkenning van buitenlandse beslissingen in België. Het komt de beslagrechter toe om in het kader van het verzet tegen het beslag vast te stellen of aan …

Lire l’article

Le jugement étranger comme fondement d'une saisie conservatoire: status quaestionis, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 67-80

· Patrick Wautelet

créancier - saisie - code judiciaire - décision étrangère - jugement étranger - force - fondement - juge des saisies - autorité - membre - accueil - existence d une créance - saisie conservatoire - saisie-arrêt - débiteur - exequatur - ordre - efficacité - mesures conservatoires - système - force probante - extension - sentence -...

Lire l’article

Antwerpen, 25/06/2020, 2020/AR/466, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 81-86

· Patrick Wautelet

Het vermoeden dat de statutaire zetel het centrum van de voornaamste belangen van de vennootschap is, is weerlegbaar. Uit de feitelijke vaststellingen blijkt dat het kantoor te Luxemburg niet de plaats was waar de vennootschap het beheer over haar belangen voerde. Het kantoor te Luxemburg was niet uitgerust om te dienen als centrum van beheer en …

Lire l’article

Ondernemingsrechtbank Gent, 05/03/2019, F 111/2019, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 87-88

· Patrick Wautelet

vennootschap - aangifte - overeenstemming - centrum - stuk - voornaamste belangen - curator - voornaamste belangen van de schuldenaar - staat van faillissement - heer - adres - advocaat - verifieerbare factoren - rechtspersoon - datum van staking van betaling - datum van staking - maatschappelijke zetel - faillissement - vermoeden -...

Lire l’article

Ondernemingsrechtbank Brussel (Nl.), 18/11/2020, Q/20/00022, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 89-91

· Patrick Wautelet

voornaamste belangen - centrum - schuldeiser - onderneming - verordening - belang - statutaire zetel - operationele holding - opschorting - heer - schuldenaar - insolventieprocedure - activiteit - beheer - voornaamste belangen van de schuldenaar - overeenkomst - schriftelijk verslag - gerechtelijke reorganisatie - geheel van elementen -...

Lire l’article

Alles draait rond het comi [center of main interests], R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 91-93

· H. R.

statutaire zetel - vennootschap - vermoeden - belang - beheer - vermoeden ten gunste - begrip - schuldenaar - andere lidstaat - insolventie - lidstaat - schuldeiser - kantoor - hof van justitie - context - relevante factoren - centrum - voornaamste belangen - integrale beoordeling - weerlegging van het vermoeden - activiteit - grondgebied -...

Lire l’article

Openbare databank van vonnissen en arresten – applicatie Jure-Juridat verdwijnt en wordt vervangen door “JUPORTAL”, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 94

· O. Vanden Berghe - Jonas Vansevenant - Charlotte Dillemans

arrest - webapplicatie - ondersteuning - principe - databank - justitie - publiek toegankelijke elektronische databank van vonnissen - ondersteunen - publiek toegankelijke - portaal - platform - oude applicatie - openbare databank van vonnissen - openbare databank - openbaarheid van vonnissen - ondersteuning van flash - zoekcriteria - reader -...

Lire l’article

Cass., 04/12/2020, C.19.0342.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 94-95

· O. Vanden Berghe - Jonas Vansevenant - Charlotte Dillemans

verkoper - belope - verklaring - jaarrekening - persoonlijke schade - vennootschap - schadevergoeding - nieuwe aandeelhouder - nakoming verbintenis - onjuiste voorstelling - onjuiste voorstelling van zaken - overeenkomst tot overdracht - overeenkomst tot overdracht van aandelen - persoonlijke schade van de koper - praktijk - relevante...

Lire l’article

Basisbankdienst voor ondernemingen vanaf 1 mei 2021, R.D.C.-T.B.H., 2021/1, p. 95-96

· R. Feltkamp - K. Van Deuren - Nicolas Michiels

onderneming - bankrekening - weigering - opzegging - bankdiensten - domiciliëringen - kredietinstellingen - service - gevestigde ondernemingen - uitvoering van betalingstransacties - ondernemingen in boek - procedure slechts - problematiek - proberen - ondernemingen moeilijkheden - omvang - ondernemingen - onderneming recht - onderneming...

Lire l’article