Articles

Wettelijke interestvoet burgerlijke- en handelszaken zakt van 1,75% naar 1,50%, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 551-552

· Olivier Vanden Berghe - Charlotte Dillemans

wettelijke interestvoet - handelszaken - interestvoet - lening tegen interest - wettelijke rentevoet - wettelijke interestvoet burgerlijke - staatsblad - principe - percentage - marktrente - lening tegen interest jaarlijks - algemene administratie - geval van betalingsachterstand bij handelstransacties - geval van betalingsachterstand -...

Lire l’article

Regelgevend kader voor crowdfundingdienstverleners verder aangepast met de uitvoeringsbepalingen voor de implementatie van verordening nr. 2020/1503, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 552-553

· Régine Feltkamp - Nicolas Michiels

parlement - richtlijn - toezicht - verordening - alternatieve financiering - vergunning - bedrijf - wijziging van verordening - regeling van de erkenning - financieel recht - diverse bepalingen - diverse bepalingen inzake financiën - financiële diensten - crowdfunding - financiële sector - tenuitvoerlegging - financier - bepalingen van de...

Lire l’article

Regulatory Technical Standards Taxonomieverordening goedgekeurd, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 553-554

· Régine Feltkamp

product - financiële producten - investering - finaal ontwerp - significante schade - vereiste - nadelige gevolgen - ontwerp - belegging - verordening - presentatie - technische standaarden - milieudoelstellingen - sociale kenmerken - single - nadelige effecten - product duurzame beleggingen - milieu - product duurzame - precontractuele -...

Lire l’article

Actualiteit: Europees Hof van Justitie, 31/03/2022, C‐472/20, Lombard Lízing, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 554-555

· Régine Feltkamp - Nicolas Michiels

richtlijn - hof van justitie - leningnemer - nationale rechter - leningsovereenkomst - onrechtmatig beding - laste van de leningnemer - lagere rechtbanken - maandelijkse aflossingen - verzet - consument - herstel - bindende opinie - rechterlijke instantie - wisselkoersrisico - nietigverklaring - sluiten - prejudiciële vraag - personen volledig...

Lire l’article