Articles

Actualiteit : Europees Hof van Justitie, 05/09/2019, R.D.C.-T.B.H., 2019/10, p. 1287

· Olivier Claeys

verordening - automatische afschrijving - betaalrekening - begunstigde - lidstaat - woonplaats - hof van justitie - overmaking - prejudiciële vraag - betaler - systeem - transferts - specifieke lidstaat - rekening van de betaler - vereiste - rekening bereikbaar - vereniging voor consumenteninformatie - verzet tegen een beding - parlement -...

Lire l’article

Actualiteit : Europees Hof van Justitie, 11/09/2019, R.D.C.-T.B.H., 2019/10, p. 1287-1288

· Régine Feltkamp

herroepingsrecht - consument - richtlijn - bank - uitdrukkelijk verzoek - strijd - overeenkomst op afstand - overeenstemming - nationale regelgeving - lidstaat - prejudiciële vraag - kredietnemers - informatie - hof van justitie - geschil - uitdrukkelijk verzoek van de kredietnemer - uitdrukkelijk verzoek van de kredietnemer volledig -...

Lire l’article

Actualiteit : Hof van Cassatie, 25/11/2019, R.D.C.-T.B.H., 2019/10, p. 1288-1289

· Tine Meurs

verzekeraar - benadeelde - verzekeraar kennis - verzekering - rechtstreekse vordering - verjaring - stuiting - eigen schadeverzekeraar - landverzekeringsovereenkomst - artikelsgewijze commentaar - aansprakelijke kennis - verzekeraar van de aansprakelijke - voormeld arrest - weigering - zinsnede - verwijzing - verjaringstermijn - verjaring van...

Lire l’article