Articles

Actualiteit : Hof van Cassatie, 18/09/2020, C.18.0353.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1076-1077

· Inge Van de Plas

lijst - failliet - tableau - stagiair - activiteit - vrije beroepsbeoefenaars - beroepsverbod - reglement van de orde - doelstelling - omstreden reglement kennelijk onredelijk - raden van de orde - probleem - ontwikkeling - onderliggende gedachte van de uitbreiding - onderliggende gedachte - rechtschapenheid - omstreden reglement - negatieve...

Lire l’article

Actualiteit : Hof van Cassatie, 04/09/2020, C.20.0017.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1077

· Inge Van de Plas

verweerder - beslagrechter - uitvoerbare titel - geschil - simulatie van eigendomsoverdracht - incidentele geschillen met betrekking tot de omvang van het verhaalsrecht van de schuldeiser - incidentele geschillen - saisie - schuldenaar - tenuitvoerlegging - uitvoerend beslag - beslag - regelmatigheid van de tenuitvoerlegging - wettigheid -...

Lire l’article

Actualité : Cour constitutionnelle, 22/10/2020, n° 140/2020, R.D.C.-T.B.H., 2020/8, p. 1077-1078

· Béatrice Toussaint

produit - instrument - cour constitutionnelle - événement - délai de prescription - fonds d investissement - contrat d assurance - placement - assurance - particulier - fonds sous-jacent - instruments financiers - produits d assurance - plan de la prescription - produit d investissement lié - produit d investissement - prise de connaissance...

Lire l’article