Articles

Aansprakelijkheid van de beheerder van de waterweg voor schade aan schepen, R.D.C.-T.B.H., 2018/7, p. 607-611

· Frank Stevens

Binnenschepen kunnen schade oplopen door aanvaring met vreemde voorwerpen in het vaarwater. Ook andere vervoermiddelen, en dan voornamelijk auto's en vrachtwagens, kunnen beschadigd worden door gebreken in het medium waarlangs zij zich verplaatsen. In de binnenvaart stellen zich echter een aantal specifieke problemen : de schade wordt niet …

Lire l’article

Nieuwe wetgeving ladingzekering : herverdeling van de verantwoordelijkheden ?, R.D.C.-T.B.H., 2018/7, p. 612-626

· Jan Haentjens

Recentelijk werd de wetgeving met betrekking tot de ladingzekering gewijzigd door een nieuwe versie van artikel 45bis Wegcode in Vlaanderen en een besluit in Wallonië. In Vlaanderen worden de verantwoordelijkheden van verschillende betrokken partijen ten aanzien van de ladingzekering en de aslasten door de nieuwe wetgeving nauwkeuriger …

Lire l’article

Hof van beroep Antwerpen, 05/03/2018, 2016/AR/190, R.D.C.-T.B.H., 2018/7, p. 627-631

· Jan Haentjens

Bij het naderen van zijn losplaats maakte het tankbinnenschip Calendula 12 ernstige slagzij. Omwille van het gevaar voor kapseizen en olieverontreiniging werd door het Vlaamse Gewest een oliebestrijdingsvaartuig en een drijvende kraan opgeroepen. De kosten die door deze beide vaartuigen in rekening werden gebracht werden vervolgens teruggevorderd …

Lire l’article

Hof van beroep Antwerpen, 23/04/2018, 2011/AR/1401, R.D.C.-T.B.H., 2018/7, p. 632-635

· Jan Haentjens

Een lading staalplaten wordt beschadigd afgeleverd. De zeevervoerder houdt echter voor dat geen schade is aangetoond, omdat de platen doorverkocht werden en de uiteindelijke afnemers geen schadevorderingen zouden hebben ingediend. Deze latere koopovereenkomsten blijven echter volledig vreemd aan de vervoersovereenkomst …

Lire l’article

[Zeevervoer] Schadebegroting en het uiteindelijke lot van de goederen, R.D.C.-T.B.H., 2018/7, p. 635-636

· Frank Stevens

plaat - walshuid - overeenkomst - transport - toestand - opmerking - zuiver cognossement - transportrecht - transporteur - staalplaat - opzicht - onderliggende koopovereenkomst - houder - cognossementen - bevuiling - cognossement - schadevorderingen - andere toestand - argument - atmosferische roest - belading - steven - staalplaten per...

Lire l’article

Rechtbank van koophandel Brussel, 06/12/2017, A/17/05283, R.D.C.-T.B.H., 2018/7, p. 637-638

· Frank Stevens

Nu verordening (EG) nr. 261/2004 van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 zelf geen verjaringstermijn instelt, moet deze op grond van het …

Lire l’article

Les actions basées sur le règlement n° 261/2004 : quel délai de prescription ?, R.D.C.-T.B.H., 2018/7, p. 638-639

· Marc Godfroid

action en paiement - transport - passager - délai de prescription - prescription - contrat de transport - logique - jugement inédit - loi belge - nombreuses références - nombreuses références citées - ouverture - prescription quinquennale - principes de droit - principes de droit commercial - quel délai - quel délai de prescription -...

Lire l’article

Tribunal de commerce Liège (division Namur), 02/05/2017, A/16/00030, R.D.C.-T.B.H., 2018/7, p. 640-642

· Marc Godfroid

Selon l'article 13, § 2. CMR, le destinataire n'est tenu de payer les frais de transport que s'il a demandé et obtenu la livraison de la marchandise et le deuxième exemplaire de la lettre de voiture.

Lire l’article

[CMR] Le destinataire est-il tenu des frais de transport ?, R.D.C.-T.B.H., 2018/7, p. 642-646

· Jacques Libouton

destinataire - transport - livraison - transporteur - contrat de transport - deuxième exemplaire - deuxième exemplaire de la lettre - marchandise - expéditeur - remise - lettre de voiture - prix du transport - lecture - jugement annoté - frais de transport - perte - adhésion - droit commun - livraison de la marchandise - perte de la...

Lire l’article

Hof van Justitie (4e k.), 10/11/2016, C-156/15, R.D.C.-T.B.H., 2018/7, p. 647-656

· Jacques Libouton

Richtlijn nr. 2002/47/EG van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten moet aldus worden uitgelegd dat zij de houder van een financiële zekerheid, waarbij op een bankrekening gedeponeerde contanten aan de bank in pand worden gegeven voor alle vorderingen van de bank op de rekeninghouder, slechts het recht geeft om die zekerheid …

Lire l’article