Articles

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon Moet de regeling i.v.m. de lasthebber ad hoc onder artikel 2bis V.T.Sv. “op de schop” omwille van de afschaffing (?) van de decumulatieregel onder oud artikel 5, tweede lid Sw.?, R.D.C.-T.B.H., 2019/8, p. 949-971

· Patrick Waeterinckx

Anno 2019 kan de rechtspersoon al exact 20 jaar strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden. De invoering van deze strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen verliep echter niet zonder slag of stoot. Het oude artikel 5, tweede lid Sw. regelde op een nodeloos ingewikkelde wijze de samenloop van de strafrechtelijke …

Lire l’article

Naar een moderner eenvoudiger regeling voor witwassen in een nieuw Strafwetboek ?, R.D.C.-T.B.H., 2019/8, p. 972-1001

· Patrick Waeterinckx

Deze bijdrage heeft tot doel de huidige regeling i.v.m. witwassen, zoals vervat in artikel 505 Sw., uiteen te zetten en te vergelijken met de regeling in het voorontwerp, zoals uitgewerkt door de Commissie tot hervorming van het strafrecht, onder de artikelen 470-472 op het vlak van het materieel bestanddeel, de dader, het moreel bestanddeel, de …

Lire l’article

Grondwettelijk Hof, 14/02/2019, R.D.C.-T.B.H., 2019/8, p. 1002-1005

· Patrick Waeterinckx

Wanneer een partij wordt veroordeeld in een strafprocedure, en vervolgens wordt betrokken in een burgerlijke procedure tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit het misdrijf, kan de veroordeelde partij het bewijs genieten dat in diezelfde burgerlijke zaak door een derde bij het strafproces is geleverd en waarbij de elementen uit het …

Lire l’article

Hof van Cassatie, 19/02/2019, R.D.C.-T.B.H., 2019/8, p. 1009-1014

· Karel De Smet

Een dienstverlener die een webmaildienst aanbiedt en die zijn economische activiteiten actief op consumenten in België richt, is verplicht mee te werken met de Belgische gerechtelijke autoriteiten, ongeacht de plaats waar die dienstverlener is gevestigd of waar de infrastructuur ligt die vereist is om gevolg te geven aan de vordering van de …

Lire l’article

– Betalingstermijn voor facturen van KMO's binnenkort maximum 60 dagen, R.D.C.-T.B.H., 2019/8, p. 1023

· Olivier Vanden Berghe

Kleine en middelgrote onderneming (KMO) - Betalingstermijnen - HANDELSTRANSACTIES

Lire l’article

Actualité : Hof van Justitie, 06/06/2019, R.D.C.-T.B.H., 2019/8, p. 1024

· Régine Feltkamp

Consumentenkrediet - CONSUMENTENRECHT - EUROPEES RECHT

Lire l’article