Artikels

Crisis, recht en verantwoordelijkheid, R.D.C.-T.B.H., 2019/10, p. 1181-1182

· Arie Van Hoe

openbare orde - jurist - code - boek - auteur - crisis - prof - professor - tijdschrift - advocaat - privaatrecht - houding - verantwoordelijkheid - recht van de toekomst vorm - recht van de toekomst - rechtsinstellingen - reactie - rechtspersoon - sinecure - rechtszekerheid - principaal - potentieel - overrompeling - overeenkomst - optreden -...

Lees de bijdrage

De impact van een dading op het recht op toegang tot een rechter: de exceptie van dading, R.D.C.-T.B.H., 2019/10, p. 1183-1193

· Nick Portugaels - Jada Bruccoleri

dading - gezag - gezag van gewijsde - kracht - exceptie - kracht van gewijsde - rechterlijke uitspraak - vaststellingsovereenkomst - burgerlijk procesrecht - dading in apr - hoogste aanleg - rechterlijke beslissing - handboek gerechtelijk recht - handboek gerechtelijk - bijzondere overeenkomsten - code - rechterlijk gewijsde - ontvankelijkheid...

Lees de bijdrage

Sancties voor onrechtmatige bedingen in ondernemingscontracten in het licht van de b2b-wet van 4 april 2019, R.D.C.-T.B.H., 2019/10, p. 1194-1210

· Thijs Tanghe

vernietiging - onrechtmatige bedingen - beding - onrechtmatig beding - clausule - nietigheid - gedeeltelijke vernietiging - openbare orde - onderneming - matiging - volledige overeenkomst - gemeen recht - contract - economisch recht - sanctie - opvatting - dwingend recht - andere woorden - overeenkomst - reikwijdte - commentaar - parlementaire...

Lees de bijdrage

Definiëring (buiten)gewone schuldvorderingen in de opschorting (of hoe het heden het verleden is), R.D.C.-T.B.H., 2019/10, p. 1211-1230

· Frederik De Leo

schuldeiser - schuldvorderingen - schuldvordering - zakelijke zekerheidsrechten - richtlijn - buitengewone schuldvorderingen - bijzondere voorrechten - hypotheek - reorganisatieplan - strekking - zakelijk zekerheidsrecht - zekerheid - schuldenaar - belope - zakelijke rechten - buitengewone schuldvordering - insolventie - concern - gewone...

Lees de bijdrage

De (provisionele) aangifte van schuldvordering ontleed, R.D.C.-T.B.H., 2019/10, p. 1231-1247

· Vincent Verlaeckt

aangifte - schuldeiser - curator - schuldvordering - aanvaarding - aangifte van schuldvordering - vervaltermijn - provisionele aangifte - betwisting - borg - proces verbaal - schuld - faillissement - passief - voorbehoud - opname - gefailleerde - provisionele aangiften - proces verbaal van verificatie - provisioneel karakter - verwerping -...

Lees de bijdrage

Cass., 18/01/2019, C.18.0321.N, R.D.C.-T.B.H., 2019/10, p. 1248-1249

· Vincent Verlaeckt

eiseres - conforme levering - verweerster - chose - chose non - rechtstreekse verkoper - recht op vrijwaring wegens gebreken - recht op vrijwaring - verkoper - chose non conforme - verplichting om een zaak - verweersters - oorspronkelijke verkoper - wetboek - accessoire - afstand van recht - advocaat generaal - middel - oorspronkelijke verkoper...

Lees de bijdrage

La transmission de l'action en délivrance d'une chose non conforme du vendeur à l'acquéreur. Commentaire de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 18 janvier 2019, R.D.C.-T.B.H., 2019/10, p. 1249-1257

· Olivia de Lovinfosse

vendeur - acheteur - acquéreur - chose - agréation - accessoire - vendeur originaire - acquéreur final - distributeur - marchandise - obligation de délivrance - vice - action pour délivrance - action en délivrance - action en délivrance d une chose - livraison - transmission - courtier - relation - action - ouvrage - action en garantie -...

Lees de bijdrage

Cour de cassation (3e ch.), 11/03/2019, C.18.0399.F, R.D.C.-T.B.H., 2019/10, p. 1258-1259

· Olivia de Lovinfosse

annexe - objet social - défendeur - travail - permis - convention de cession - cession - chambre - conseiller - rentabilité - propriétaire - diligence - convention de cession de parts - construction - personnes âgées - conclusion d une convention - cocontractant - réticence d une partie - cession des parts - société - artifices en vue -...

Lees de bijdrage

Wanneer zwijgen bedrog wordt, R.D.C.-T.B.H., 2019/10, p. 1259-1267

· Hans Nelen - Tim De Deygere - Charlotte Wuyts

bedrog - koper - diligence - diligence onderzoek - onderzoeksplicht - informatie - verkoper - sanctionering - bedrieglijk stilzwijgen - mededelingsplicht - kunstgreep - verklaring - waarborg - burgerlijk wetboek - koop verkoop - afwezigheid - verbintenissenrecht - ontevreden investeerder - hoogte - analyse - bijgebouw - nalatigheid - koop...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie (1e k.), 01/02/2019, C.18.0208.N, R.D.C.-T.B.H., 2019/10, p. 1268

· Hans Nelen - Tim De Deygere - Charlotte Wuyts

vennootschap - bestuurder - faillissement - wetboek van vennootschappen - administrateur - socialezekerheidsbijdragen verschuldigd - schuld - ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen - ogenblik van de uitspraak - laatst failliet - faillissementen betrokken - failliet - eerder failliet - algemene...

Lees de bijdrage