Crowdfunding

Bank en financieel recht

Regelgevend kader voor crowdfundingdienstverleners verder aangepast met de uitvoeringsbepalingen voor de implementatie van Verordening 2020/1503

· Regine Feltkamp

Op 4 april 2022 verschenen in het Belgisch Staatsblad twee wetten waardoor de bepalingen van de Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (de zogeheten “Crowdfundingwet”) vervangen worden. ...

Lees de bijdrage

Bank en financieel recht

Grensoverschrijdende crowdfundingdiensten aan bedrijven makkelijker vanaf november

· Regine Feltkamp

Door de Verordening 2020/1503 van 7 augustus 2020 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijving en tot wijziging van Verordening 2017/1129 en Richtlijn 2019/1937 (hierna “de Verordening”), werd een uniform en direct toepasselijk kader uitgewerkt waaraan crowdfundingdienstverleners vanaf 10 november 2021 onderworpen zullen zijn. Als gevolg hiervan zullen grensoverschrijdende crowdfundingdiensten aan bedrijven gemakkelijker zijn. ...

Lees de bijdrage