Insolventievordening

Insolventie

HvJ 4 december 2019: bevoegdheid insolventierechtbank mbt tegenstelbaarheidsvorderingen

· Inge Vandeplas

Ten grondslag aan dit arrest lag de vordering tot niet-tegenstelbaarheid van de vestiging van een hypotheek en de verkoop van de gehypothekeerde onroerende goederen aan de hypotheekhouder in de aanloop naar een faillissementsprocedure. De betrokken onroerende goederen waren gelegen in Frankrijk. De schuldenaar, UB, had onroerende goederen in zijn vermogen gehypothekeerd ten gunste van VA en later verkocht aan een vennootschap genaamd Tiger, waarvan VA 90% van de aandelen bezat. Wanneer in hoofde van UB een insolventieprocedure wordt geopend in het Verenigd Koninkrijk, stelt de Britse curator een vordering in voor een Franse rechtbank waarin hij de hypotheek op en verkoop van de onroerende goederen niet-tegenstelbaar wil laten verklaren. De Franse rechtbank in eerste aanleg volgt de redenering van de  curator en verklaart de transacties niet-tegenstelbaar. Deze beslissing wordt bevestigd in hoger beroep. Hierna, gaat de zaak verder naar het Franse Hof van Cassatie die verschillende prejudiciële vragen voorlegt aan het Europese Hof van Justitie. ...

Lees de bijdrage

Insolventie

CERIL Statement on realisation of the EU Insolvency Regulation (EIR 2015) in the national (procedural) law of the Member States

· Inge Vandeplas

Op 8 juni 2016 heeft de Conference of European Restructuring and Insolvency Law (hierna, CERIL) zijn rapport uitgebracht over de "realisation" (implementatie/realisatie) van de Insolventieverordening 2015 in de verschillende lidstaten. De achterliggende idee van dit rapport was om na te gaan in welke mate lidstaten hun nationale regels hebben aangepast om de Insolventieverordening van 2015 praktisch uitwerking te geven. ...

Lees de bijdrage