Openbaarheid en tegenstelbaarheid

Insolventie

Voorstel tot verordening aangaande het toepasselijk recht voor de tegenstelbaarheid van de overdracht van schuldvorderingen

· Inge Vandeplas

Op 12 maart 2018 heeft de Europese commissie een voorstel tot verordening bekend gemaakt aangaande het toepasselijk recht voor de tegenstelbaarheid van de overdracht van schuldvorderingen (2018/0044/COD). Deze verordening zal uniforme regels in het leven roepen aan de hand waarvan men het recht kan bepalen dat de tegenstelbaarheid van de overdracht ven schuldvorderingen en de beslechting van rangconflicten beheerst. Met de creatie van dergelijke uniforme regels aangaande het toepasselijk recht hoopt de commissie de overdracht van schuldvorderingen in een internationale context aan te moedigen. ...

Lees de bijdrage