Having as author: Stijn Lamberigts

Modifier votre recherche

Droit pénal économique

Cassatie spreekt zich uit over private interne onderzoeken en artikel 6 EVRM

· Stijn Lamberigts

Stijn Lamberigts & Sarah Witvrouw --- Op 23 april 2024 (P.23.1632.N) heeft het Hof van Cassatie een belangrijk arrest uitgesproken over private interne onderzoeken en art. 6 EVRM. De eiseres, veroordeeld wegens valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken, informaticabedrog en misbruik van vertrouwen, ontwikkelde diverse middelen tegen enkele arresten van het Hof van beroep te Gent. Het Hof heeft het cassatieberoep verworpen. ...

Lire l’article