Articles

Actualiteit: Hof van Cassatie, [04/06/2020], C.19.0312.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 941

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant

uitzondering - koopman - geldsom - wijngaardeniers - vormvereiste - verbintenissen bijzondere regels ondernemingsrecht eenzijdige verbintenis hoedanigheid van koopman - verbintenissen bijzondere - uitzonderingsregime - uitzondering van de formule - onderneming - letter - landbouwer - hoeveelheid van de zaak - hoedanigheid van de ondertekenaar -...

Lire l’article

Actualiteit: Hof van Cassatie, 04/09/2020, C.20.0054.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 941

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant

levering - graad van beroep - zienswijze - vertrekpunt - verjaring van de vordering - verjaring van de betalingsverplichting voor waterlevering - verjaring van de betalingsverplichting - toepasselijkheid van de vijfjarige - tijdstip voor de levering - regels inzake koop - maatschappij voor watervoorziening - aangaan van de koop - gelijkaardige...

Lire l’article

Actualiteit: Hof van Cassatie, 07/09/2020, R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 941-942

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant

opdrachtgever - bewijslast - verbintenis - meerwerken - aannemer - minderwerken - vordering van de aannemer - verhouding - verbintenissen bewijslast - uitvoering van een verbintenis - uiteindelijke werken door de opdrachtgever - uiteindelijke werken - tenietgaan - onderliggende geschil - gedeelte - eiser met miskenning - eindafrekening -...

Lire l’article

Actualiteit: Hof van Cassatie, 18/06/2020, R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 942

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant

interest - verkoper - goeder trouw - schuldenaar - overeenkomst nakoming - zienswijze van het hof van beroep - zienswijze van het hof - wettelijke rente vanaf het sluiten van de overeenkomst - wettelijke rente - terugbetaling van de koopprijs - sluiten van de koopovereenkomst schuldig - sluiten van de koopovereenkomst - restitutie van een...

Lire l’article

Actualiteit: Hof van Cassatie, 04/06/2020, R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 942-943

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant

derde - medeplichtigheid - nieuwe uitbaatster - uitbater - contractbreuk - contractuele schuldenaar - vorige uitbater - verbintenis - derde rechtstreeks - overeenkomst gevolgen overeenkomsten - grondslag - medeplichtigheid aan contractbreuk - mogelijke derde - mogelijke derde medeplichtigheid - nakoming van de contractbreuk - nakoming van de...

Lire l’article

Actualiteit: Hof van Cassatie, 25/06/2020, R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 943

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant

gewezen bestuurders - bestuurder - mandaat - beëindiging - verbod - periode - post contractueel - vennootschap - goeder trouw - activiteit - overeenkomst uitlegging overeenkomst bestuurdersmandaat niet - mandaat van bestuurder - mededinging - kleine vennootschap - nauwe betrokkenheid - nijverheid - klantenrelatie - oneerlijke mededinging -...

Lire l’article

Witwasregelgeving binnenkort ook van toepassing op bepaalde dienstverleners inzake virtuele valuta, R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 943-944

· Régine Feltkamp

aanbieder - virtuele valuta - witwaswet - koninklijk besluit - richtlijn - inschrijving - fiduciaire valuta - cliënten - aanbieders van diensten - toezicht - software - providers - onderworpen entiteiten - entiteit - effectieve leiding - aanbieders van diensten voor het wisselen - activiteit - passende deskundigheid - procent in het kapitaal -...

Lire l’article

Actualiteit: Hof van Cassatie, 04/06/2020, C.19.0066.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 945-946

· Tine Meurs

verzekeraar - grove schuld - verzekering - verzekerde - verzwijging - onjuiste mededeling - nietigheid van de overeenkomst - risico - risicobeoordeling - invloed - verplichting - verzekerde risico - contributie - verzekeringnemer - verzekering van de risico - andere heffingen - algemene bewoordingen - verzekeringsovereenkomst - belasting -...

Lire l’article

Actualiteit: Hof van Cassatie, 07/09/2020, C.19.0632.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 945-946

· Tine Meurs

verzekeraar - grove schuld - verzekering - verzekerde - verzwijging - onjuiste mededeling - nietigheid van de overeenkomst - risico - risicobeoordeling - invloed - verplichting - verzekerde risico - contributie - verzekeringnemer - verzekering van de risico - andere heffingen - algemene bewoordingen - verzekeringsovereenkomst - belasting -...

Lire l’article