Articles

Europees Hof van Justitie, 20/06/2022, C-700/20, London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited / Kingdom of Spain, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1139-1143

·

verordening - rechterlijke beslissing - punt - arbitraal vonnis - lidstaat - erkenning - andere lidstaat - zin arrest - tenuitvoerlegging - rechterlijke instantie - regel - doelstelling - verzekeringsovereenkomst - openbare orde - club - fundamentele doelstellingen - relatieve werking - arbitrageprocedure - rechter van een lidstaat -...

Lire l’article

Ook een als vonnis verpakte arbitrale uitspraak uitgesloten van toepassingsgebied Brussel I(bis), R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1143-1148

· Marijn De Ruysscher

verordening - arbitrale uitspraak - club - rechterlijke beslissing - tenuitvoerlegging - koninkrijk - ibis - erkenning - verzekeringsovereenkomst - ibis verordening - kapitein - andere lidstaat - rechterlijke instantie - eigenaar - lidstaat - rechtstreekse vordering - scheidsgerecht - punt - arbitrage - dergelijke beslissing - openbare orde -...

Lire l’article

Cour de justice de l'Union européenne, 29/09/2022, C-633/20, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV / TC Medical Air Ambulance Agency GmbH, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1149-1155

· Marijn De Ruysscher

directive - activité - principal - assurance - intermédiaire - client - distributeur - entreprise - contrat - présente directive - consommateur - personne morale - intermédiaire d assurance - rémunération - considérant - contrats d assurance - accident - prestation - réassurance - distributeur de produits d assurance - adhésion -...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 12/04/2021, C.20.0201.N, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1156-1157

· Marijn De Ruysscher

eigenaar - verzekering - burgerlijk wetboek - gebouw - premie - voordeel - eigen naam - eiser - overeenkomst - andere - verweerster - sectievoorzitter - verzekerde - advocaat generaal - volledige waarde - dekking - omstandigheid - enige eigenaars - billijkheid - betrekking tot het geheel - aanspraak - volledige gebouw - aandeel - onroerend goed...

Lire l’article

Verzekering van mede-eigenaars die de brandverzekering niet hebben afgesloten, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1158-1160

· Caroline Van Schoubroeck

eigenaar - verzekering - beding - verzekeraar - verzekeringnemer - burgerlijk wetboek - eigen naam - strekking - derde - dekking - andere - zaken - brandverzekering - voordeel - verzekeringnemers - strekking van het contract - eigendom - beding ten behoeve - verzekerde - overeenkomst - onverdeelde - premie - voormelde cassatiearresten -...

Lire l’article

Cour de cassation, 20/09/2021, C.20.0552.F, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1161-1162

· Caroline Van Schoubroeck

assureur - défendeur - interruption - interruption de la prescription - auteur des demandeurs - offre - prescription - offre de règlement - décision d indemnisation - marchandise - droit propre - degré d appel - conseiller - réception de la communication - réception de la communication écrite - certitude - assuré - marge du jugement -...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 08/11/2021, C.21.0011.N, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1163-1164

· Caroline Van Schoubroeck

benadeelde - verzekeraar - eiseres - stuiting - besluit - verweerster - sectievoorzitter - dwingend recht - dwingend recht ter bescherming van de belangen van de benadeelde - stuiting van de verjaring - advocaat generaal - schriftelijk kennis - rechtspleging voor het hof het cassatieberoep - rechtspleging voor het hof - rechter onaantastbaar -...

Lire l’article

La fin de l'interruption de la prescription de l'action directe contre l'assureur, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1164-1167

· Béatrice Toussaint

assureur - courrier - prescription - interruption - notification - interruption de la prescription - indemnisation - envoi - décision d indemnisation - expertise - offre - action directe - lettre - assuré - liège - versement - dommage - responsabilité - offre de règlement - commentaire - reconnaissance préjudiciable - critère - expertise...

Lire l’article

Cour de cassation, 08/10/2021, C.21.0070.F, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1168-1169

· Béatrice Toussaint

véhicule - interprétation - clause - assurance - conditions particulières - doute sur le sens - systèmes de protection - consommateur - conseiller - preneur d assurance - termes clairs - valeur de marché - conditions générales - code de droit économique - code de droit - clauses prises - contrats d assurance - clause litigieuse -...

Lire l’article

Interprétation en cas de doute sur le sens d'une clause d'un contrat d'assurance, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1169-1171

· Béatrice Toussaint

interprétation - assuré - risque - assurance - doute sur le sens - preneur d assurance - contrat d adhésion - conditions particulières - véhicule - intention commune - intention commune des parties - interprétation du contrat - interprétation du contrat d assurance - systèmes de protection - clause litigieuse - commentaire - valeur de...

Lire l’article