Articles

Grensoverschrijdende crowdfundingdiensten aan bedrijven makkelijker sinds november, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 2046-2047

· Nicolas Michiels

verordening - crowdfunding - bedrijf - effect - belegger - financieel recht - financier - financiering - faciliteren - richtlijn - instrument - projecteigenaar - bijlage - verplichting tot opstelling - rechtspersoon - samenwerking - regelgeving - openbaarmaking - publiek toegankelijk digitaal platform - publiek toegankelijk - publicitaire...

Lire l’article

Actualiteit: Hof van Cassatie, 14/06/2021, C.21.0025.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 2047-2048

· Nicolas Michiels

lening - lening op interest - krediet - bank - kredietopening - interest - wederbeleggingsvergoeding - kredietnemer - onderneming - bedrag in één keer - kwalificatie - afgifte van het geldbedrag - kredietnemer in werkelijkheid - overeenkomst met een onderneming voor de financiering van de aankoop van een vruchtgebruik van een woning -...

Lire l’article

Actualiteit: Hof van Justitie, 15/07/2021, C-911/19, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 2048-2049

· Nicolas Michiels

betrokken richtsnoeren - hof van justitie - geldigheid - richtsnoer - geldigheid van de richtsnoeren - instelling - bindende rechtsgevolgen - beroep tot nietigverklaring - mededeling - vaardigen - bindende rechtsgevolgen tot stand - prejudiciële verwijzing artikelen - ontvankelijkheid van een exceptie van onwettigheid - prejudiciële...

Lire l’article

Actualiteit: Grondwettelijk Hof, 15/07/2021, nr. 110/2021, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 2049

· Lies De Mulder

gerechtelijke reorganisatie - opschorting - bvba - verlenging van de opschorting - voortijdige beëindiging - schuldenaar - grondwettelijk hof - verlenging van de opschorting tot gevolg - opschorting bij het einde - praktische moeilijkheden - rechter initieel - schuldeiser - schuldenaar om verlenging - situatie van de schuldenaar - termijn...

Lire l’article

Législation. Modification de la directive relative à l'assurance de la responsabilité civile automobile, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 2050

· Béatrice Toussaint

directive - assurance - membre - assurance de la responsabilité - assurance de la responsabilité civile - circulation - véhicule - circulation de véhicules - entreprise d assurance - responsabilité - droit national - indemnisation - mise en place - circulation de véhicules automoteurs - protection des personnes - assurance de la...

Lire l’article

Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 03/06/2021, C-563/19 P, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 2051

· Olivier Vanden Berghe

entreprise - commission - réduction - immunité partielle - éléments de preuve - amende - infraction - inspection - entente - procédure de clémence - communication - classement des demandes - classement des demandes de clémence - intérieur de la fourchette - montant dans les affaires - éléments de preuve d une valeur - long de la...

Lire l’article

Actualiteit: Ondernemingsrechtbank Brussel, 16/03/2021, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 2051-2052

· Annabelle Lepièce - Marie Vandenneucker

onderneming - economische afhankelijkheid - bank - positie - mededinging - markt - misbruik - wezenlijk deel - impact - inbreuk - economische partners - normale marktomstandigheden - prestatie - redelijke termijn - redelijke voorwaarden - andere banken - volgende voorwaarden - onderneming actief in de diamantsector - onderneming actief -...

Lire l’article