Artikels

Van de Plas, I., « Actualité : Orb. Antwerpen (afd. Antw.), 01/03/2019 », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 448

Gerechtelijke reorganisatie - Buitengewone schuldvorderingen en schuldeisers in de opschorting - Zakelijke zekerheid - Bijzonder voorrecht - INSOLVENTIE

Lees de bijdrage

Meurs, T., « ‘Recht om vergeten te worden' ingevoerd voor bepaalde persoonsverzekeringen », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 448-449

Landverzekeringsovereenkomst - Persoonsverzekering - Gemeenschappelijke bepalingen - Recht om vergeten te worden - Schuldsaldo - VERZEKERINGEN

Lees de bijdrage

Meurs, T., « Gevolmachtigd onderschrijvers: wettelijke regeling inzake statuut en toezicht treedt in werking », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 450-451

Verzekeringsbemiddeling en distributie - Gevolmachtigd onderschrijver (underwriting agent) - VERZEKERING

Lees de bijdrage

Croisant, G., « Actualité : Cour de cassation, 08/02/2019 », R.D.C.-T.B.H., 2019/3, p. 452-453

Clause attributive de compétence - Clauses abusives - Règlement Bruxelles Ibis - DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

Lees de bijdrage