Over ons

De redactieraad

Het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht (TBH) is een van de meest toonaangevende juridische tijdschriften in België. Het levert al decennialang een belangrijke bijdrage aan het handels- en economisch recht door middel van hoogstaande artikels en commentaren op de rechtspraak. Voor iedereen die actief is in het handelsrecht in zijn meest ruime betekenis: advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, notarissen, … is het een onschatbare bron van informatie en van stevige argumenten.

TBH becommentarieert maandelijks alle belangrijke ontwikkelingen inzake handels- en economisch recht aan de hand van vier vaste rubrieken:

  • Rechtsleer: praktijkjuristen analyseren actuele knelpunten uit het handelsrecht in grondig uitgewerkte artikels en reiken vernieuwende oplossingen aan. Deze topspecialisten staan borg voor de wetenschappelijke correctheid zonder de praktijk uit het oog te verliezen. De artikels worden voorafgegaan door samenvatting in beide landstalen.
  • Geannoteerde rechtspraak: interessante en vernieuwende vonnissen en arresten worden integraal of in verkorte vorm gepubliceerd. De uitspraken worden gepubliceerd in de originele taal, voorafgegaan door tweetalige trefwoorden en samenvattingen, en vaak gevolgd door een verhelderende noot.
  • Overzichten van rechtspraak: uitstekende documentatiebron voor ieder die zich diepgaand wil informeren over de stand van zaken in één tak van het handelsrecht.
  • Actualiteit: nieuws uit uw vakgebied: wetswijzigingen en actuele tendensen.

Het tijdschrift is tweetalig en verschijnt maandelijks (behalve in juli en augustus). Via jaarlijkse registers kunt u de gewenste informatie snel terugvinden.

De redactieraad

ADVIESRAAD

H. Braeckmans, J.-P. Buyle, M. Coipel, H. Cousy, L. Degryse, J.-L. Fagnart, F. Georges, M.-C. Janssens, J. Meeusen, S. Raes, J. Steenbergen, J. Stuyck, F. T’Kint, M. Tison, I. Verougstraete, P. Wautelet, E. Wymeersch

DIRECTIE

P. de Bandt, M. Debucquoy, F. Jacques de Dixmude

HOOFDREDACTEURS

A. Van Hoe & O. Vanden Berghe

Actualiteiten: M. Nuytten

ALGEMEEN HANDELSRECHT

Coörd.: S. Jansen & S. Van Loock
Redactieleden: N. Appermont, L. du Jardin, F. George, B. Khol, Y. Ninane, O. Van den Berghe, W. Verheyen

Actualiteiten: C. Dilleman, S. Tytgat & J. Vansevenant

BANKRECHT EN FINANCIEEL RECHT

Coörd.: R. Steennot
Redactieleden: M. De Muynck, E. Dessy, R. Feltkamp, I. Peeters

Actualiteiten: R. Feltkamp, G. Hendrikx & N. Michiels

VENNOOTSCHAPSRECHT

Coörd.: E. Pottier
Redactieleden: H. Culot, M. De Roeck, H. De Wulf, D. Gold, D. Willermain

Actualiteiten: L. De Pauw & D. Haex

INTELLECTUELE EIGENDOM, RECHT EN TECHNOLOGIE

Coörd.: Chr. Dekoninck
Redactieleden: M.F. Carlier, E. De Gryse, P. Van Eecke

Actualiteiten: J. Kever, J. Bussé, M. Nuytte & S. Verstraete

INSOLVENTIE

Coörd.: I. Van de Plas
Redactieleden: S. Brijs, M. Grégroire, S. Jacmain, J.P. Lebeau, N. Ouchinsky, A. Van Hoe, M. Vanmeenen, I. Verougstraete

Actualiteiten: I. Vandeplas & L. De Mulder

VERZEKERINGEN

Coörd.: C. Van Schoubroeck
Redactieleden: J.M. Binon, C. Coune, T. Meurs, B. Toussaint

Actualiteiten: T. Meurs & B. Toussaint

ECONOMISCH STRAFRECHT

Coörd.: P. Waeterinckx
Redactieleden: E. Van Dooren, P. Monville, V. Franssen

Actualiteiten: Th. Ghilain & H. Van de Wal

MEDEDINGINGSRECHT EN GEREGULEERDE SECTOREN

Coörd.: J. Froidmont
Redactieleden: C. Binet, P. de Bandt, P. L’Ecluse, H. Gilliams, X. Taton, F. Tuytschaever, D. Van Liedekerke

Actualiteiten: C. Binet & M. Vandenneucker

INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Coörd.: C. Vanleenhove
Redactieleden: S. Francq, R. Jafferali, V. Marquette, P. Torremans

Actualiteiten: G. Croissant

BELANGRIJKE INFORMATIE : alle bijdragen die in het tijdschrift verschijnen werden aan een externe ‘peer review’ onderworpen.

REDACTIECOÖRDINATOR

S. Blommaert

tbhrdc@nonzerosum.be

VORMGEVING

punctilio.be

De uitgever

T.B.H wordt uitgegeven door

Lefebvre Sarrut Belgium NV
Hoogstraat 139 – Loft 6, B-1000 Brussel
www.larcier.commailto:info@larcier.com

VOOR DE VZW BELGISCHE RECHTSPRAAK IN HANDELSZAKEN
c/o R.Tielemans
Gerechtsgebouw – Poelaertplein, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 519 85 88

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Paul-Etienne Pimont
Afgevaardigd bestuurder, Lefebvre Sarrut Belgium

Abonnement

INLICHTINGEN

Herman Verleyen
Tel: +32 (0)9 269 97 96
h.verleyen@larcier.com

BESTELLINGEN EN VERDELING

Lefebvre Sarrut Belgium NV
Exploitatiezetel:
Boulevard Baudouin 1er, 25
B-1348 Louvain-la-Neuve
Tel. 0800 39 067 (vanuit België) of +32 (0)2 548 07 13
Fax 0800 39 068 (vanuit België) of +32 (0)2 548 07 14
subscriptions@larcier.com

PRIJZEN (INCLUSIEF BTW, VERZEND- EN ADMINISTRATIEKOSTEN):

Jaargang 2021:

Papier abonnement, inclusief opbergdoos: € 310 excl. BTW
Digitaal abonnement :€ 310 excl. BTW, voor één gebruiker
Meerdere digital abonnementen: op aanvraag
Volledige abonnement (papier en digitaal): € 465 excl. BTW, voor één gebruiker
Prijzen voor studenten en advocaat-stagiairs: op aanvraag
Bijkomende opbergboxen: € 69
Prijs per los nummer: € 69

Een abonnement loopt per kalenderjaar en wordt automatisch verlengd behoudens schriftelijke opzegging vóór 1 december.

Abonneren