Artikels

Alleen open access artikelen tonen

Walckiers, A., « Abus de dépendance économique: une compétence supplémentaire et une kyrielle de questions pour l'ABC », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 851-853

entreprise - abus - critère - dépendance - dépendance économique - commentaire - affectation - interprétation - position de dépendance économique - position de dépendance - affectation de la concurrence - ressource - position de force - commentaire des articles - coût - abus de dépendance économique - abus de dépendance - risque -...

Lees de bijdrage

Van Gerven, Y., « Uitwisseling van informatie in het kader van ondernemingsverenigingen: de Gids van de Belgische Mededingingsautoriteit », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 854-863

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft een gids goedgekeurd over de uitwisseling van informatie in het kader van ondernemingsverenigingen. Economische inzichten tonen aan dat informatie-uitwisseling tussen concurrenten kan leiden tot coördinatie van marktgedrag. De Gids beschrijft de basisregels voor de beoordeling of een uitwisseling binnen …

Lees de bijdrage

Taton, X. en Hendrix, G., « De rechtsvordering tot collectief herstel – Overzicht van rechtspraak (2014-2020) », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 864-894

Het artikel geeft een overzicht van de rechtsvorderingen tot collectief herstel die in de afgelopen 6 jaar, sinds de inwerkingtreding van de wet op de rechtsvordering tot collectief herstel, werden ingesteld. Het artikel gaat daarna in op de punten die in de rechtspraak werden behandeld en die zich voornamelijk in de ontvankelijkheidsfase van de …

Lees de bijdrage

Van Cleynenbreugel, P., « Digitale economie en mededingingsrecht: plus est en vous? », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 895-910

De digitale economie beïnvloedt onze manier van leven steeds sterker. Online platformen zoals zoekmachines en sociale netwerken worden door steeds meer mensen gebruikt en verzamelen op die manier op ongeziene schaal data. Daardoor verwerven die spelers ook een aanzienlijke hoeveelheid invloed …

Lees de bijdrage

Lepièce, A. et Vandenneucker, M., « Le cadre européen applicable aux aides d'état dans le contexte de la crise du COVID-19 », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 911-932

La crise sanitaire du COVID-19 a mis le monde en pause. Le confinement et les mesures de restriction ont et auront dans les mois et les années à venir un impact économique dramatique pour de nombreux secteurs et plus particulièrement pour le transport aérien, le tourisme, l'horeca et la culture …

Lees de bijdrage

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, 30/10/2019, R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 933-938

De toezegging tussen vastgoedmakelaars die een vastgoedsite op Internet hebben opgericht om de door hun bemiddeling te koop aangeboden goederen niet (of slechts na een afgesproken periode) te adverteren op andere vastgoedsites, is een afspraak die strijdig is met artikel IV.1 WER …

Lees de bijdrage

Vanden Berghe, O. et Vansevenant, J., « Actualité : Cour de cassation, 17/09/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 939

Généralités - Obligations conventionnelles - Dommages et intérêts - Obligations (quasi)-délictuelles - Vétusté - DROIT DES OBLIGATIONS (PRINCIPES GÉNÉRAUX)

Lees de bijdrage

Vanden Berghe, O. en Vansevenant, J., « Actualité : Hof van Cassatie, 02/10/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 939-940

Samenloop aansprakelijkheidsregimes - Contractueel - Buitencontractueel - Koop-verkoop kwalitatieve rechten - VERBINTENISSENRECHT - ALGEMENE BEGINSELEN

Lees de bijdrage

Vanden Berghe, O. en Vansevenant, J., « Actualité : Hof van Cassatie, 21/09/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 940

Concessie van alleenverkoop - Minnelijke beëindiging - TUSSENPERSONEN (HANDEL)

Lees de bijdrage

Vanden Berghe, O. en Vansevenant, J., « Actualité : Hof van Cassatie, 04/09/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 940-941

Algemene rechtsbeginselen van procesrecht - Beschikkingsbeginsel - Bouw - Aanneming van werken - Nietigheid - Openbare orde - RECHTSPLEGING

Lees de bijdrage