Artikels

Antwerpen, 11/05/2023, 2022/AR/1304, R.D.C.-T.B.H., 2023/7, p. 971-981

·

plus - design - aandeel - bestuurder - vennootschap - voorlopige bewindvoerders - deskundige - brief - ontslag - waarde - overdracht - aandeelhouder - stuk - peildatum - algemene vergaderingen - gedrag - geïntimeerde - zitting - klacht - gegronde reden - afdeling - advies - hoedanigheid - vordering - mailbericht - vordering tot uittreding -...

Lees de bijdrage

Opportuniteit van het gerechtelijk deskundigenonderzoek bij de geschillenregeling in vennootschappen: creatieve benadering in de rechtspraak, R.D.C.-T.B.H., 2023/7, p. 981-984

· Willem Van de Putte

deskundigenonderzoek - gerechtelijk deskundigenonderzoek - waarde - handboek - geschillenregeling - prijs - deskundige - handboek geschillenregeling - gerechtsdeskundige - putte - verschil - gerechtsdeskundige in werking - standpunt - opdracht - afwijking - stuk - subsidiariteitsbeginsel - technisch advies - waardering - burgerlijke zaken -...

Lees de bijdrage

Ondernemingsrechtbank Leuven, 11/09/2018, A/1800861 en A/18/00916, R.D.C.-T.B.H., 2023/7, p. 985-986

· Willem Van de Putte

heer - zaken - gerechtelijke bemiddeling - verweerder - zitting - bemiddelaar - kort geding - beschikking - stukken van eisers - dagvaarding - lastens - uitdrukkelijk akkoord - ingestelde vorderingen - geschil - voortzetting - raadsman - talen in gerechtszaken - uitdrukkelijk akkoord van partijen - straat - uitspraak over de kosten -...

Lees de bijdrage

Ondernemingsrechtbank Leuven, 18/03/2021, B/21/00032, R.D.C.-T.B.H., 2023/7, p. 987-990

· Willem Van de Putte

akkoord - heer - onderhavige overeenkomst - ondertekening - eigenaar - homologatie - verzoek tot homologatie - bemiddelaar - gerechtelijke bemiddeling - eenzijdig verzoekschrift - vennootschap - verbintenis - eigenaar van de aandelen - uitgaven - homologeren - aangetekend schrijven - verzoek tot homologatie toelaatbaar - transparantie -...

Lees de bijdrage

Bemiddeling als alternatief voor de wettelijke geschillenregeling, R.D.C.-T.B.H., 2023/7, p. 991-999

· Amber Boes

bemiddeling - wettelijke geschillenregeling - putte - handboek geschillenregeling - akkoord - gerechtelijke bemiddeling - conflict - bemiddelaar - luik - mogelijkheid - gerechtelijke procedures - uitsluiting - fase - aandeelhouder - uittreding - geschil - knelpunt - arbitrage - vennootschap - advocaat - homologatie - vordering tot uittreding -...

Lees de bijdrage

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, 27/07/2021, A/21/00402, R.D.C.-T.B.H., 2023/7, p. 1000-1006

· Amber Boes

heer - aandeel - eiser - prijs - stuk - waarde - vennootschap - waarde van de aandelen - waardering - overdracht - vordering tot uittreding - uitsluiting - kapitaalverhoging - gegronde redenen - aandeelhouder - definitieve prijs - uittreding - effect - revisor - bestuurder - oprichter - duurzame onenigheid - geschil - aanstelling van een...

Lees de bijdrage

Prijsbepalingsafspraken bij geschillenregeling in statuten, overeenkomst of intern reglement?, R.D.C.-T.B.H., 2023/7, p. 1006-1008

· Nick Hallemeesch

statuut - interne reglement - aandeelhouder - aandeelhoudersovereenkomsten - afspraak - intern reglement - vereniging - onzekerheid - rechten van de aandeelhouders - geschillenregeling - intern reglement van vennootschappen - aandeelhoudersovereenkomst - invoering - publiek - plichten voor de aandeelhouders - rechtsvoorganger - confidentiële...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie, 02/06/2023, C.22.0408.N, R.D.C.-T.B.H., 2023/7, p. 1026-1027

· Nick Hallemeesch

nietigverklaring - prestatie - waarde - natura - commerciële samenwerkingsovereenkomst - restitutie - advocaat generaal - nietigverklaring van de overeenkomst - raadsheer - nature - aanleiding tot restitutie - nietigverklaring van een overeenkomst - toestand - eiseres - document - verbintenis - verleden - dag van de restitutie -...

Lees de bijdrage

Omvang van restitutie en schadevergoeding na vernietiging van een commerciële samenwerkingsovereenkomst, R.D.C.-T.B.H., 2023/7, p. 1028-1032

· Olivier Vanden Berghe

franchisenemer - restitutie - nietigheid - franchisegever - commerciële samenwerkingsovereenkomsten - precontractuele informatie - prestatie - nietigverklaring - waarde - verrijking - schadevergoeding - invulling van de wet - omzet - commerciële samenwerkingsovereenkomst - informatiedocument - voorraad - investering - uitbating - uitgaven -...

Lees de bijdrage