Artikels

Hof van beroep Gent, 03/03/2022, 2020/AR/1404, R.D.C.-T.B.H., 2023/8, p. 1126-1131

·

geïntimeerde - appellanten - sanctie - expert - akkoord - rechtsplegingsvergoeding - koopwaar - gebouw - rechtsmisbruik - bedrag - contractuele wanprestatie - voorbehoud - verzekeraar - verweerster - expertise - wettelijke interestvoet - inhoud - deskundige - stuk - geldschuld - verzekerde - voorstel - vordering van appellanten - eigen expert...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Brussel, 09/06/2022, 2017/AR/1175, R.D.C.-T.B.H., 2023/8, p. 1132-1137

·

assurantie - verzekering - brand - verzekeraar - tuin - algemene polisvoorwaarden - verzekerde - interest - gebouw - brandverzekeraar - waarborg - verzekeringsovereenkomst - derde - dictum - dekking - grens - vrijwaring - materiële schade - jonge planten - aanverwante risico - aanvullende waarborg - eindvonnis - gedeeltelijke schade -...

Lees de bijdrage

Conventie brand, R.D.C.-T.B.H., 2023/8, p. 1137

· Caroline Van Schoubroeck

derde - verzekeraar - vordering tot terugbetaling - schadevergoeding - brand ontploffing - verzekering - brandverzekeraar - dekking - verzekeraar verhaal - overeenkomst betreffende de uitoefening van verhaal - rechte - rechtstreeks beroep - termijn van één jaar - uitoefening van het verhaal - verhaal - vertrouwelijk karakter - verzekeraar van...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Brussel, 03/11/2022, 2017/AR/1928, R.D.C.-T.B.H., 2023/8, p. 1138-1142

· Caroline Van Schoubroeck

heer - voertuig - diefstal - corona - verzekeraar - chassisnummer - dwaling - verzekering - tenlastelegging - omgekat - origineel chassisnummer - ingebruikname - verzekeringsovereenkomst - zelfstandigheid - keer - verschoonbare wijze - nietigheid - ogenblik van het sluiten - zelfstandigheid van de zaak - burgerlijke partij - werkelijkheid -...

Lees de bijdrage

Dwaling verzekeraar, R.D.C.-T.B.H., 2023/8, p. 1142

· Caroline Van Schoubroeck

dwaling - zelfstandigheid van de zaak - wederpartij op de hoogte - verzekeringnemer - doorslaggevend element - verzekering - dwaling in hoofde - element - sluiten van overeenkomst - nieuwe verbintenissenrecht in boek - sluiten van overeenkomst afhankelijk - toestemming gebrekkig - uitspraak op grond - vergelijking met de bewoordingen -...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Gent, 07/09/2023, 2022/AR/279, R.D.C.-T.B.H., 2023/8, p. 1143-1150

· Caroline Van Schoubroeck

verzekering - polis - appellanten - stuk - premie - brief - bank - verzekeraar - verzekeringnemer - aangetekende brief - verzekerde - waarborg - begunstigde - aangetekend schrijven - betaling van de premie - document - aangetekende brieven - verzending - verbreking van de overeenkomst - last - verjaring - tussenkomst - krediet -...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie, 15/11/2022, P.22.0854.N, R.D.C.-T.B.H., 2023/8, p. 1151-1155

· Caroline Van Schoubroeck

strafwetboek - verhelen - verhullen - oorsprong - voortdurend misdrijf - misdrijf - overdracht - handeling - dader - wederrechtelijke vermogensvoordelen - zaken - bankrekening - eiser ten laste - code - geld - telastlegging - vindplaats - kennis van zaken - materiële gedraging - vervreemding - verplaatsing - bankoverschrijving - eigendom -...

Lees de bijdrage

De “zeggenschap” over het vermogensvoordeel – Een nieuw element in de discussie over de verjaring van het derde witwasmisdrijf, R.D.C.-T.B.H., 2023/8, p. 1155-1164

· Basil Saen - Louis Van de Wyer

misdrijf - witwassen - strafwetboek - voortdurend misdrijf - handeling - strafrecht - zaken - strafprocesrecht - wetboek - senaat - dader - verjaring - vermogensvoordelen - witwassen na de wet - oorsprong - verhulling - duur - verheling - voortdurende misdrijven - strafvordering - beheer - inleiding - zeggenschap - tekst - aflopend misdrijf -...

Lees de bijdrage