Artikels

Hof van Cassatie, 12/05/2022, C.21.0030.N en C.21.0386.N, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1197-1199

·

burgerlijk wetboek - fout - oorzakelijk verband - erkende verzekeraar - landverzekeringsovereenkomst - vordering tot nietigverklaring - abstractie - rechtsvordering - verzekeringsovereenkomst - levensverzekeringsovereenkomst - code - foutieve element - eiser vergoeding - bijzondere wet - foutieve element in de historiek - verlies - vennootschap...

Lees de bijdrage

Juridische grondslag van de vordering tot nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst is bepalend voor de verjaringstermijn, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1199-1204

· Caroline Van Schoubroeck

verjaring - openbare orde - verzekering - vordering tot nietigverklaring - burgerlijk wetboek - verzekeringsovereenkomst - rechtsvordering - verjaringstermijn - dwingend recht - verzekeringsonderneming - absolute nietigheid - nietigheid - relatieve nietigheid - dans - bijzondere wet - commentaar verzekeringen - richtlijn - verzekeringsrecht -...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Brussel, 10/09/2020, 2016/AR/148, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1205-1216

· Caroline Van Schoubroeck

heer - bermuda - verzekeringsovereenkomst - bvba - verzekeraar - brief - premie - nietigverklaring - burgerlijk wetboek - nietigheid - vennootschap - verzekeringnemer - absolute nietigheid - document - alinea - openbare orde - stand - interest - verjaringstermijn - account - klant - sluiten - tussenpersoon - gelegen risico - aanbod - makelaar -...

Lees de bijdrage

Nietigheid van de verzekeringsovereenkomst wegens een inbreuk op de controlewetgeving, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1216-1218

· Caroline Van Schoubroeck

openbare orde - nietigheid - verzekering - verzekeraar - verzekeringnemer - rechtsregel - wet voor de uitoefening - betrokken arrest - leven - verbintenis - landverzekeringsovereenkomst - absolute nietigheid - verzekerde - controle op verzekeringsondernemingen - verzekeringsonderneming - begunstigde - risico - verzekeringsovereenkomst -...

Lees de bijdrage

Cour de cassation, 26/11/2021, C.20.0572.F, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1219

· Caroline Van Schoubroeck

société - liquidateur - créancier - action - oeuvre - opérations de liquidation - intérêt de la société - entreprise - organe de la société - pouvoir - assemblée générale - paiement des dettes sociales - partant - paiement des dettes - patrimoine social - produit entre les créanciers - société en commandite - société en...

Lees de bijdrage

Voyage aux frontières de la faillite et de la liquidation, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1219-1235

· Florence George - Jean-Benoît Hubin

liquidation - liquidateur - faillite - société - créancier - dissolution - curateur - entreprise - liquidation déficitaire - associé - mission - dissolution judiciaire - responsabilité - crédit - faillite d une société - action - insolvabilité - conditions de la faillite - confiance - actualité - égalité - aveu - faillite d une...

Lees de bijdrage

Tribunal de l'entreprise Hainaut, 13/07/2021, C/21/0008, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1236-1241

· Florence George - Jean-Benoît Hubin

demandeur - assemblée - assemblée générale - référé - urgence - modification - juge des référés - société - audience - classe - président du tribunal - caractère - ordre du jour - registre - modifications statutaires - division - entreprise - code judiciaire - mission - interdiction - adoption - citation - participation -...

Lees de bijdrage

Asymmetrische soortsplitsing, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1241-1246

· Michiel Stuyts

soort - wulf - aandeel - aandeelhouder - uitgifte - inkoop - ongelijke behandeling - bestaande aandelen - gelijkheidsbeginsel - meerderheid - nalatenschap - gelijke behandeling - instituut - kapitaalvermindering - nieuwe soorten - algemene vergaderingen - statutenwijziging - categorie - overdracht - ongelijke behandeling van aandeelhouders -...

Lees de bijdrage

Tribunal de l'entreprise Liège, 25/01/2022, A/21/00181, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1247-1250

· Michiel Stuyts

assemblée - assemblée générale - administrateur - société - curé - statut - candidat - curé de la paroisse - liberté de choix - société anonyme - interprétation - administrateur de sociétés - principe - prérogative - membre du conseil - membre du conseil d administration - clause - charte - candidature - litige - désistement -...

Lees de bijdrage

Désignation des administrateurs de société anonyme: difficile équilibre entre liberté de choix de l'AG et liberté statutaire, et particularisme à l'aune du CSA, R.D.C.-T.B.H., 2022/9-10, p. 1250-1258

· Bruno Delhaye

assemblée - assemblée générale - société - administrateur - candidat - actionnaire - liberté - pacte - curé - principe - nullité - liberté de choix - convention - désignation - clause - engagement - pactes d actionnaires - code des sociétés - interprétation - culot - exercice du pouvoir - majorité - exigence - intérêt social -...

Lees de bijdrage