Expédition

Droit bancaire et financier

MICA: emittenten en dienstverleners van cryptoactiva binnenkort onderworpen aan bijzonder statuut

· Regine Feltkamp

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 24 september 2020 een voorstel van verordening bekendgemaakt inzake markten in cryptoactiva (en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van bepaalde klokkenluiders) (de zogenaamde “MICA”). Het voorstel beoogt de invoering van een regelgevend kader voor de uitgifte en aanbieding aan het publiek  van cryptoactiva en voor de aanbieders van cryptoactivadiensten. Een cryptoactief is een "digitale weergave van waarde of rechten die elektronische kan worden overgedragen en opgeslagen, met gebruikmaking van Distributed Ledger Technology (“DLT”) of vergelijkbare technologie". ...

Lire l’article