Artikels

Stuyck, J., « De begrafenis van de koopman: enkele inleidende beschouwingen over de nieuwe wet tot hervorming van het ondernemingsrecht », R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 315-326

onderneming - boek - begrip - richtlijn - wetboek - economisch recht - vrije beroepen - hervorming - rechtspersoon - dienst - entiteit - activiteit - nieuwe wet - natuurlijke persoon - memorie - hoofdstuk - economische activiteit - handelaar - memorie van toelichting - titel - definitie - organisatie - beroepsactiviteit - mededingingsrecht -...

Lees de bijdrage

Lefèvre, F. et Croisant, G., « Le « third party funding », une solution aux problèmes des coûts de l'action en réparation collective pour le représentant? », R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 327-352

tiers financement - tiers financeur - représentant - action en réparation - action en réparation collective - financement - société - indemnité - coût - association - avocat - membre - action - entreprise - mécanisme - honoraire - recommandation - créance - test - rémunération - procédure - indemnité de procédure - tiers...

Lees de bijdrage

Plasschaert, E. et van Steenbergh, M., « Premiers regards sur l'extension de l'action en réparation collective au profit des P.M.E. », R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 353-363

action en réparation - action en réparation collective - p.m.e. - code de droit - code de droit économique - entreprise - champ - champ d application - conseil supérieur - projet de loi - amendement - bénéfice - livre - extension - définition - recommandation - option - consommateur - classes moyennes - conseil supérieur des...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Brussel, 28/03/2017, R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 364-369

Het komt aan de verweerder toe te bewijzen dat de vordering verjaard is. Hij dient te bewijzen dat de toepassingsvoorwaarden van de regel dat een rechtsvordering tenietgaat, vervuld zijn. … Het is volstrekt uitgesloten dat een firma die een jarenlange ervaring had in asbestproducten, geen kennis zou hebben gehad van het gevaar dat de …

Lees de bijdrage

Somers, S., « Het Eternit-arrest: enkele bedenkingen inzake de verjaring, de fout en de schade bij aansprakelijkheid voor asbestschade », R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 369-380

verjaring - aansprakelijkheidsrecht - blootstelling - asbest - absolute verjaringstermijn - slachtoffer - benadeelde - bedrijf - aansprakelijkheid - gezondheid - veiligheid - ziekte - relatieve verjaringstermijn - fout - verjaringstermijn - blootstelling aan asbest - hoge raad - hoogte - recht op toegang tot een rechter - rechter - recht op...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Antwerpen, 01/06/2017, R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 381-383

Bankgaranties worden gekenmerkt door hun zelfstandig en letterlijk karakter. Dit houdt in dat de draagwijdte van de verbintenis van de garanderende bankier bepaald moet worden aan de hand van de tekst van de garantie zonder de onderliggende overeenkomst in aanmerking te nemen …

Lees de bijdrage

Steennot, R., « Het letterlijk karakter van de bankgarantie », R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 383-385

garantie - garant - begunstigde - opdrachtgever - bank - garantie bancaire - letterlijk karakter - dans - appel - garantie bancaire à première - letterlijk karakter van de bankgarantie - aangetekend schrijven - bankgarantie - draagwijdte - begunstigde van de garantie - excepties - onderliggende verhouding - verstrijken van de geldigheidsduur...

Lees de bijdrage

Rechtbank van koophandel Antwerpen (afd. Mechelen), 29/06/2017, A/16/02228, R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 386-390

Een gefailleerde vennootschap betaalde het volledige openstaand investeringskrediet terug aan de bank gedurende de verdachte periode voorafgaand aan haar faillissement. … Door de terugbetaling van het krediet deed de vennootschap afstand van het voorrecht van termijn waardoor de schuldvergelijking kon intreden op basis van de …

Lees de bijdrage

Theunissen, K., « Contractuele schuldvergelijking (tijdens de verdachte periode): een krachtige zekerheid », R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 390-393

contractuele schuldvergelijking - bank - schuldvergelijking - vennootschap - wet financiële - wet financiële zekerheden - samenloop - verdachte periode - faillissement - vervulling - geld - beding - ballon - handeling - beding van eenheid van rekening - beding van eenheid - investeringskrediet - bankoverschrijving - voorwaarden voor...

Lees de bijdrage