Artikels

Alleen open access artikelen tonen

De begrafenis van de koopman: enkele inleidende beschouwingen over de nieuwe wet tot hervorming van het ondernemingsrecht, R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 315-326

· Jules Stuyck

Op 29 maart 2018 nam de Kamer het wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht in plenaire vergadering aan en legde het ter bekrachtiging voor aan de Koning. Dit is een onderdeel van de hervorming van het privaatrecht dat de huidige minister van justitie op gang heeft gebracht …

Lees de bijdrage

Le « third party funding », une solution aux problèmes des coûts de l'action en réparation collective pour le représentant ?, R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 327-352

· François Lefèvre - Guillaume Croisant

La class action « à la belge » a pour objectif affiché d'assurer un équilibre entre l'accès effectif par les consommateurs (et, bientôt, les P.M.E.) à ses bénéfices et la nécessité d'éviter les recours abusifs. Près de 4 ans après l'adoption de la loi du 28 mars 2014 relative à l'action en réparation collective, seules six …

Lees de bijdrage

Premiers regards sur l'extension de l'action en réparation collective au profit des P.M.E., R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 353-363

· Emmanuel Plasschaert - Margaux Van Steenbergh

La volonté des autorités belges d'étendre le bénéfice de l'action en réparation collective aux P.M.E. et aux indépendants s'est concrétisée ce 22 mars 2018 par l'adoption en séance plénière de la Chambre des représentants du projet de loi portant modification, en ce qui concerne l'extension de l'action en réparation collective aux P …

Lees de bijdrage

Hof van beroep Brussel, 28/03/2017, R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 364-369

· Emmanuel Plasschaert - Margaux Van Steenbergh

Het komt aan de verweerder toe te bewijzen dat de vordering verjaard is. Hij dient te bewijzen dat de toepassingsvoorwaarden van de regel dat een rechtsvordering tenietgaat, vervuld zijn. Het is volstrekt uitgesloten dat een firma die een jarenlange ervaring had in asbestproducten, geen kennis zou hebben gehad van het gevaar dat de blootstelling …

Lees de bijdrage

Het Eternit-arrest : enkele bedenkingen inzake de verjaring, de fout en de schade bij aansprakelijkheid voor asbestschade, R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 369-380

· Stefan Somers

verjaring - aansprakelijkheidsrecht - blootstelling - asbest - absolute verjaringstermijn - slachtoffer - benadeelde - bedrijf - aansprakelijkheid - veiligheid - gezondheid - ziekte - relatieve verjaringstermijn - fout - verjaringstermijn - blootstelling aan asbest - hoge raad - recht op toegang - context - jaar - drempeloverschrijding - hoogte...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Antwerpen, 01/06/2017, R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 381-383

· Stefan Somers

Bankgaranties worden gekenmerkt door hun zelfstandig en letterlijk karakter. Dit houdt in dat de draagwijdte van de verbintenis van de garanderende bankier bepaald moet worden aan de hand van de tekst van de garantie zonder de onderliggende overeenkomst in aanmerking te nemen. Het letterlijk karakter van de bankgarantie vertaalt zich in het …

Lees de bijdrage

Het letterlijk karakter van de bankgarantie, R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 383-385

· Reinhard Steennot

garantie - garant - opdrachtgever - bank - begunstigde - letterlijk karakter - garantie bancaire - dans - garantie bancaire à première - appel - letterlijk karakter van de bankgarantie - bankgarantie - aangetekend schrijven - draagwijdte - excepties - miskenning - begunstigde van de garantie - dans les - oorsprong - dans les garanties -...

Lees de bijdrage

Rechtbank van koophandel Antwerpen (afd. Mechelen), 29/06/2017, R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 386-390

· Reinhard Steennot

Een gefailleerde vennootschap betaalde het volledige openstaand investeringskrediet terug aan de bank gedurende de verdachte periode voorafgaand aan haar faillissement. Door de terugbetaling van het krediet deed de vennootschap afstand van het voorrecht van termijn waardoor de schuldvergelijking kon intreden op basis van de nettingovereenkomst in …

Lees de bijdrage

Contractuele schuldvergelijking (tijdens de verdachte periode) : een krachtige zekerheid, R.D.C.-T.B.H., 2018/4, p. 390-393

· Kasper Theunissen

contractuele schuldvergelijking - bank - schuldvergelijking - wet financiële - vennootschap - wet financiële zekerheden - samenloop - verdachte periode - faillissement - geld - beding - vervulling - ballon - beding van eenheid van rekening - krediet - beding van eenheid - jaarboek - bankoverschrijving - investeringskrediet - voorwaarden voor...

Lees de bijdrage