Articles

Afficher uniquement les articles en libre accès

Vanden Berghe, O. en Vansevenant, J., « Actualité : Hof van Cassatie, 29/05/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 941

Bijzondere regels - Ondernemingsrecht - Eenzijdige verbintenis - Hoedanigheid van koopman - BEWIJS VAN VERBINTENISSEN

Lire l’article

Vanden Berghe, O. en Vansevenant, J., « Actualité : Hof van Cassatie, 04/09/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 941

Duur - Algemeenheden - Koop-verkoop - Verjaring - Bijzondere verjaringen - VERJARING (BURGERLIJK RECHT)

Lire l’article

Vanden Berghe, O. en Vansevenant, J., « Actualité : Hof van Cassatie, 18/06/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 942

Nakoming - Niet-nakoming - Ontbinding - Schadevergoeding - Interesten - VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST

Lire l’article

Vanden Berghe, O. en Vansevenant, J., « Actualité : Hof van Cassatie, 04/06/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 942-943

Gevolgen overeenkomsten t.a.v. derden - Derde-medeplichtigheid aan contractbreuk - VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST

Lire l’article

Vanden Berghe, O. en Vansevenant, J., « Actualité : Hof van Cassatie, 25/06/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 943

Uitlegging overeenkomst - Bestuurdersmandaat - Niet-concurrentieverbintenis - Vrijheid van handel en nijverheid - VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST

Lire l’article

Meurs, T., « Actualité : Hof van Cassatie, 04/06/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 945-946

Landverzekering - Verzekeringsovereenkomst in het algemeen - Mededelingsplicht - Opzettelijke verzwijging - Opzet en grove schuld - Combinatie polis - VERZEKERINGEN

Lire l’article

Meurs, T., « Actualité : Hof van Cassatie, 07/09/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/7, p. 945-946

Landverzekering - Verzekeringsovereenkomst in het algemeen - Mededelingsplicht - Opzettelijke verzwijging - Opzet en grove schuld - Combinatie polis - VERZEKERINGEN

Lire l’article

Baird, D., « Absolute Priority and Its Discontents », R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 717-720

absolute priority - firm - bankruptcy - absolute priority rule - creditor - priority - business - option - worker - entrepreneur - option value - value - relative priority - security interest - money - reorganization - bankruptcy professionals - security - first instance - concern - capital - senior creditors - senior creditor - self - stake -...

Lire l’article