Articles

Onverantwoorde intragroepsfinanciering: welke bestuurder draagt de verantwoordelijkheid?, R.D.C.-T.B.H., 2021/5, p. 629-635

· Louis De Meulemeester

bestuurder - grove fout - dochtervennootschap - vennootschap - aansprakelijkheid - openbare orde - punt - voordeel - moedervennootschap - wettelijke specialiteit - faillissement - overige bestuurders - dans - bestuursmandaat - schuldeiser - bestuurdersaansprakelijkheid - groep - fout - informatie - bestuur - plan - toezicht - overige...

Lire l’article

Tribunal de l'entreprise Hainaut, 11/10/2019, A/19/01262, R.D.C.-T.B.H., 2021/5, p. 636-641

· Louis De Meulemeester

société - associé - dissolution - courrier - entreprise - client - assemblée générale - part - conseil - opération - activité - dissolution judiciaire - association - code des sociétés - office holding - référé - retrait - parts sociales - transfert - courriel - assemblée générale extraordinaire - mandat - personnel - exclusion...

Lire l’article

La dissolution judiciaire pour justes motifs. Lorsque la continuité de l'entreprise est sérieusement compromise, R.D.C.-T.B.H., 2021/5, p. 642-645

· Nikita Tissot - Olivier Mareschal

entreprise - dissolution - associé - société - dissolution judiciaire - président - intérêt social - continuité - activité - exclusion - code des sociétés - décision annotée - retrait - transfert - association - conception - référé - pré - critère - actionnaire - mésintelligence grave - président du tribunal - action en...

Lire l’article

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Tongeren), 16/04/2021, A/21/00024, R.D.C.-T.B.H., 2021/5, p. 646-653

· Nikita Tissot - Olivier Mareschal

eiseres - verweersters - product - misbruik - economische afhankelijkheid - positie - levering - onderdeel - kleinhandel - afdeling - vordering van eiseres - stuk - onderneming - concessie - verweerster - betekening - accessoire - leverancier - merk - beëindiging - jachtwapens - ondergeschikte orde - kosten van het geding - kleinhandelaar -...

Lire l’article

Ongewenste reflexwerking van het verbod van misbruik van economische machtspositie op de norm der eerlijke handelsgebruiken, R.D.C.-T.B.H., 2021/5, p. 653-657

· Jules Stuyck

economische afhankelijkheid - misbruik - mededinging - inbreuk - verbod - mededingingsrecht - onderneming - aantasting van de mededinging - invoering - norm - afnemer - strijd - factor - boek - verbod van misbruik - weigering - product - eiseres - eerlijke handelsgebruiken - nieuwe bepaling - voorwaarde van aantasting - beëindiging -...

Lire l’article

Verhoging van de rechtsplegingsvergoeding met 10% vanaf 1 juni 2021, R.D.C.-T.B.H., 2021/5, p. 658

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant

bedrag - indexcijfer - vorige verhoging - ereloon advocaat - index van de consumptieprijzen - index van de consumptieprijzen van mei - indexcijfer van de consumptieprijzen - kosten rechtsplegingsvergoeding - kosten rechtsplegingsvergoeding terugvordering kosten - maximumbedragen - minimum - rechtspleging uitgaven - rechtsplegingsvergoeding -...

Lire l’article

Actualiteit: Hof van Cassatie, 11/06/2021, C.17.0412.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/5, p. 658

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant

appel - toestand van de partijen voorlopig - ontvankelijkheid - hoger beroep tegen het eindvonnis - toestand van de partijen - eindbeslissing - cassatieberoep - betwisting - uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever - uitdrukkelijke bedoeling - ware aard - voltallige kamer - rechtsmacht - rechter in toepassing - punt volledig - provisie -...

Lire l’article

Actualiteit: Hof van Cassatie, 11/06/2021, C.20.0354.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/5, p. 660

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant

handelsagent - bedrag - onkostenvergoeding - agent - vergoeding - plafond - bedrag van een jaar vergoeding - bedrag van een jaar - basis van het gemiddelde - handelsagentuur - variabele vergoeding - parlementaire voorbereiding - personeel - plafond van één jaar - plafond van één jaar vergoeding - prestatie - zekerheid uit de voorziening in...

Lire l’article

Actualité : Cour de cassation, 04/03/2021, C.20.0404.F, R.D.C.-T.B.H., 2021/5, p. 660

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant

abus de droit - bailleur - résolution - réalisation de travaux importants - obstacle à la cession - obstacle à la cession du fonds de commerce - paiement des loyers - personne prudente - principe général - principe général du droit - proportion - retards importants - réalisation de travaux - manquement grave - résolution d un bail -...

Lire l’article

Actualité : Cour de cassation, 01/04/2021, C.20.0205.F, R.D.C.-T.B.H., 2021/5, p. 661

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant

concessionnaire - lettre de préavis - concédant - envoi recommandé - recommandé - provisions sur la charge de la preuve - moyens de preuve - portée de la charge - portée de la charge de preuve - preuve d un fait - preuve des obligations - preuve des obligations charge de la preuve - provisions sur la charge - fondement - préavis - sens...

Lire l’article