Articles

Afficher uniquement les articles en libre accès

Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2014-2018, R.D.C.-T.B.H., 2018/8, p. 747-798

· P. de Jong - C. Ronse - Kirian Claeyé

octrooi - product - octrooihouder - inbreuk - prima facie - rechtbank van koophandel - overzicht - uitvinding - bergen - kort geding - beslag - vakman - prima facie geldigheid - verordening - hof van justitie - periode - beslag inzake namaak - werkwijze - kenmerk - luik - markt - rechtbank - geneesmiddel - stand - werkzame stof - technisch...

Lire l’article

Voorlopige maatregelen door de Belgische Mededingingsautoriteit : stand van zaken na 5 jaar prima facie-vaststellingen onder Boek IV van het Wetboek economisch recht, R.D.C.-T.B.H., 2018/8, p. 799-817

· Emmelie Wijckmans - Thomas De Meese

De procedure inzake voorlopige maatregelen, die reeds in de eerste versie van de Belgische mededingingswet was opgenomen, werd verschillende malen grondig hervormd. Ook bij de invoering van Boek IV van het Wetboek economisch recht in 2013 werd de procedure ingrijpend aangepast. 5 jaar na deze hervorming wordt een stand van zaken opgemaakt, waarin …

Lire l’article

Entiteiten met deels economische en deels niet-economische activiteiten: altijd ondernemingen voor doeleinden van de staatssteunregels ?, R.D.C.-T.B.H., 2018/8, p. 818-826

· Leen Goossens

Een hogeschool beslist om een leegstaande zaal te gebruiken voor de vertoning van films en krijgt hiervoor subsidies van de overheid. Wat nu ? De vraag of de hogeschool als een "onderneming" moet worden aangemerkt, is van doorslaggevend belang in het kader van het verlenen van steun …

Lire l’article

L'inapplicabilité du droit commun de l'insolvabilité aux personnes morales de droit public à l'épreuve du droit des aides d'État, R.D.C.-T.B.H., 2018/8, p. 827-843

· Emmanuel Slautsky - Antoine Mayence

Lors de la réforme du droit de l'insolvabilité de 2017, le législateur belge a décidé d'exclure l'ensemble des personnes morales de droit public du champ d'application des procédures collectives d'insolvabilité. Ce choix pourrait néanmoins être incompatible avec le droit européen des aides d'État …

Lire l’article

Cour de justice de l'Union européenne (2e ch.), 08/06/2017, C-689/15, R.D.C.-T.B.H., 2018/8, p. 844-851

· Emmanuel Slautsky - Antoine Mayence

L'apposition d'une marque individuelle de l'Union européenne sur des produits en tant que label de qualité n'est pas un usage relevant de la notion d'« usage sérieux ». L'apposition de ladite marque constitue toutefois un tel usage sérieux si elle garantit, aussi et simultanément, aux consommateurs que ces produits proviennent d'une …

Lire l’article

Le nouveau régime des marques de certification de l'Union européenne : la fin des circonvolutions juridiques mises en lumière dans l'arrêt « Fleur de coton » de la C.J.U.E. ?, R.D.C.-T.B.H., 2018/8, p. 851-858

· Andrée Puttemans

marque - service - produit - fonction essentielle - marque de certification - certification - titulaire - label - origine - consommateur - directive - caractéristique - marque collective - définition - marque individuelle - label de qualité - association - arrêt annoté - entreprise - marques de certification - titulaire de la marque -...

Lire l’article

Hof van Justitie van de Europese Unie (2de k.), 20/12/2017, C-397/16 en C-435/16, R.D.C.-T.B.H., 2018/8, p. 859-869

· Andrée Puttemans

De "reparatieclausule", vervat in artikel 110, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, stelt de uitsluiting van bescherming als gemeenschapsmodel voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel dat wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde …

Lire l’article

Modelbescherming van reparatie-onderdelen, R.D.C.-T.B.H., 2018/8, p. 869-881

· Domien Op de Beeck

move - samengestelde voortbrengsel - onderdeel - voortbrengsel - normaal gebruik - model - reparatie - acacia - conclusie van de advocaat generaal - conclusie van de advocaat - voorstel - fabrikant - auto - gebruiker - parlement - bestemming - uiterlijke kenmerken - must - houder - dessin - samengestelde product - kenmerk - markt - uitzondering...

Lire l’article

Gerecht van de Europese Unie (2de k.), 30/11/2017, T-101/15 en T-102/15, R.D.C.-T.B.H., 2018/8, p. 882-896

· Domien Op de Beeck

Om geschikt te zijn als merk, moet een teken kunnen worden ingeschreven in het register op een wijze die toestaat om de beschermingsomvang ervan duidelijk en nauwkeurig vast te stellen. Dit houdt in dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn.

Lire l’article

Weergave van merken in het register : over kraaiende hanen en kleurencombinaties, R.D.C.-T.B.H., 2018/8, p. 897-902

· Kristof Neefs

merk - punt - beschrijving - kleur - systematische schikking - vereiste - gerecht - teken - register - voorstelling - grafische voorstelling - richtlijn - criterium - voorbeeld - inschrijving - weergave - aanpassing - verhouding - mark - kleurencombinaties - versie - dienst - green - tekening - merkhouder - afbeelding - publiek - houder -...

Lire l’article