Articles

Débats succincts et arbitrage, R.D.C.-T.B.H., 2019/2, p. 158-173

· Yves Herinckx

La procédure arbitrale, dont l'un des objectifs est la rapidité, peut-elle avoir recours aux « débats succincts » utilisés par les tribunaux judiciaires pour trancher rapidement des affaires simples ? L'article 735 du Code judiciaire prévoit un circuit court pour ces affaires, qui respecte néanmoins le principe des droits de la défense …

Lire l’article

De ITO [Initial Token Offering] : A new kid on the block in het kapitaalmarktenrecht, R.D.C.-T.B.H., 2019/2, p. 174-206

· Karl Pauwels - Alexander Snyers

In deze bijdrage wordt de Initial Token Offering (ITO), een nieuwe en alternatieve manier voor ondernemingen om fondsen op te halen door de uitgifte van digitale tokens, vanuit een Belgisch financieelrechtelijk perspectief geanalyseerd. De bijdrage is opgebouwd uit twee grote delen. Na een algemene inleiding wordt in Deel 1 …

Lire l’article

Product Governance – Wat leert de praktijk ?, R.D.C.-T.B.H., 2019/2, p. 207-214

· Mathieu Verleyen

In deze bijdrage wordt stil gestaan bij enkele onderwerpen die naar boven komen bij de praktische uitwerking van de MiFID II-productgovernanceverplichtingen. Na een beknopte algemene inleiding worden onder andere het aspect van de verhoogde beleggersbescherming en de verhouding tussen de productgovernanceverplichtingen en de geschiktheidstoetsing …

Lire l’article

Le retrait litigieux à l'épreuve de la pratique financière contemporaine, R.D.C.-T.B.H., 2019/2, p. 215-244

· Corentin De Jonghe

Le retrait litigieux est un mécanisme millénaire destiné à protéger les débiteurs cédés des excès commis par les acheteurs de procès, dont l'activité fut jugée socialement néfaste tant par les Romains que par les rédacteurs du Code civil. Si la lutte contre une certaine forme de spéculation trouve sans conteste un écho dans le …

Lire l’article

In het licht van de AVG : het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de verzekeringssector, R.D.C.-T.B.H., 2019/2, p. 245-254

· Jeffrey Amankwah

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) tekent sinds 25 mei 2018 het landschap van de gegevensverwerking. De AVG beschermt natuurlijke personen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. De verzekeringssector, in het bijzonder, wordt geconfronteerd met een aantal belangrijke uitdagingen inzake de verwerking van persoonsgegevens, vooral …

Lire l’article

Cour d'appel Mons, 29/01/2018, R.D.C.-T.B.H., 2019/2, p. 255-258

· Jeffrey Amankwah

Si l'intérêt à agir en justice doit être né et actuel dès l'introduction de la demande, il n'est cependant pas requis qu'à ce moment, le demandeur ait subi un dommage ou ait payé une indemnité. La dénomination formelle du crédit, imposée par la banque s'agissant d'un contrat d'adhésion, importe peu ; seules ses caractéristiques …

Lire l’article

Hof van beroep Gent, 17/01/2017, R.D.C.-T.B.H., 2019/2, p. 259-262

· Jeffrey Amankwah

De vrijheid om het krediet op te nemen, die de kwalificatie als lening uitsluit, moet afzonderlijk worden beoordeeld voor elk van de investeringskredieten die deel uitmaken van een kaderkrediet. Het investeringskrediet bestemd om vijf vorige kredieten terug te betalen, zonder dat de kredietnemers het tijdstip van de opname kunnen kiezen, noch de …

Lire l’article

Hof van beroep Brussel, 13/03/2018, R.D.C.-T.B.H., 2019/2, p. 263-267

· Jeffrey Amankwah

De vrijheid van opname wordt beoordeeld aan de hand van contractuele bepalingen. Een opnameperiode van 3 maanden was voorzien met een reservatiecommissie van 0,10% per maand voor het nog niet opgenomen kapitaal. Het feit dat een niet-opnamevergoeding van 6 maanden rente verschuldigd is op het kapitaal dat niet is opgenomen, ontneemt niet de …

Lire l’article