Articles

Ex post evaluation of competition enforcement at DG Competition, R.D.C.-T.B.H., 2021/7, p. 837-841

· Thomas Deisenhofer

post - post evaluation - merger - enforcement - evaluation - study - post economic evaluation - post economic - post economic evaluation of competition - experience - post evaluation of competition - benefit - post evaluation of enforcement - economic impact - cartel - resource - economic point - objective - economic point of view - effort -...

Lire l’article

Digital Markets Act: het antwoord van de Europese Commissie op de groeiende macht van digitale platformen, R.D.C.-T.B.H., 2021/7, p. 842-861

· Yvan Desmedt - Axel Desmedt - Maarten Josson

commissie - digital - poortwachters - platform - poortwachter - verplichting - voorstel - dienst - facebook - ante - zakelijke gebruikers - eindgebruiker - praktijk - rapport - parlement - digitale platformen - considerans - impact assessment - handhaving - aanbieder - verordening - data - clausule - misbruik - digitale markten - digitale...

Lire l’article

Het hindernissenparcours voor private damages actions in België: the story continues, R.D.C.-T.B.H., 2021/7, p. 862-878

· Grégoire Ryelandt - Mateusz Ryś - Jasper De fauw

inbreuk - commissie - schadevergoeding - unie - truck - onderneming - inbreuk op het mededingingsrecht - aansprakelijkheid - bestaan van schade - moedervennootschap - vennootschap - hof van justitie - claim - omvang - schadeloosstelling - omzetting - nationaal recht - inleiding - mededeling - mededingingsautoriteit - regel - begroting - boek -...

Lire l’article

Evaluatie van het mededingingsbeleid, R.D.C.-T.B.H., 2021/7, p. 879-893

· Griet Jans

post - commissie - resultaat - interventie - impact - effect - ante - gids - autoriteit - fusie - post evaluatie - onderneming - maatregel - beslissing - omzet - concurrentie - sector - informatie - type - studie - analyse - illustratie - berekening - hypothese - prijs - evaluatie - mededingingsautoriteit - inbreuk - betrokken markt -...

Lire l’article

Hof van Justitie (gr. k.), 24/11/2020, C-445/19, R.D.C.-T.B.H., 2021/7, p. 894-900

· Griet Jans

commissie - steun - interne markt - onderneming - strijd - rechterlijke instanties - economisch belang - ontvanger - maatregel - staatssteun - zin arrest - verordening - definitieve besluit - dienst - lidstaat - nationale rechter - arrest - middel - definitief besluit - bepaling tot uitvoering - onrechtmatige steun - verplichting om de...

Lire l’article

DAEB-steunontvangers ontsnappen niet aan onrechtmatigheidsrente, ook niet na een latere verenigbaarheidsbeslissing van de Europese Commissie, R.D.C.-T.B.H., 2021/7, p. 900-904

· Jan Bocken - Kato Verbouwe

commissie - nationale rechter - steun - interne markt - onrechtmatige steun - verenigbaarheid - staatssteun - dienst - economisch belang - onderneming - lidstaat - strijd - ontvanger - unie - compensatie - rente - verdrag - begunstigde - periode - terugvordering - terugbetaling - verplichting bij staatssteun - belanghebbende -...

Lire l’article

Hof van Justitie, 27/01/2021, C-595/18 P, R.D.C.-T.B.H., 2021/7, p. 905-916

· Jan Bocken - Kato Verbouwe

gerecht - commissie - moedermaatschappij - dochteronderneming - punt - beursgang - beslissende invloed - periode - vermoeden - hogere voorziening - argument - bewijs - fonds - marktgedrag - daadwerkelijke uitoefening - inbreuk - gedrag - litigieuze besluit - raad van bestuur - aandeel - vennootschap - onjuiste rechtsopvatting - stemrechten -...

Lire l’article

Civielrechtelijke toerekening van mededingingsinbreuken aan een moedervennootschap: de kortste weg naar aansprakelijkheid, R.D.C.-T.B.H., 2021/7, p. 916-929

· Lauren Rasking

commissie - inbreuk - aansprakelijkheid - onderneming - moedervennootschap - beslissende invloed - mededingingsrecht - dochteronderneming - privaatrechtelijke handhaving - vennootschap - dochter - context - persoonlijke aansprakelijkheid - moeder - hof van justitie - rechtspersoon - gedrag - private - moedermaatschappij - nobel - bestendig...

Lire l’article

Hof van Justitie, 25/03/2021, C-591/16 P, R.D.C.-T.B.H., 2021/7, p. 930-938

· Lauren Rasking

fabrikant - generieke geneesmiddelen - gerecht - punt - beperking - litigieuze overeenkomsten - potentiële mededinging - overeenkomst - beperking naar strekking - oorspronkelijke geneesmiddelen - markt - commissie - octrooi - zin arrest - inbreuk - onderneming - kwalificatie - fabricant - stap - concrete mogelijkheden - betrokken markt -...

Lire l’article

Balanceren tussen intellectueel eigendomsrecht en mededingingsrecht bij het sluiten van “reverse payment (patent) settlements” – Lundbeck (C-591/16 P), R.D.C.-T.B.H., 2021/7, p. 938-945

· Wim De Meester - Miranda van Limpt

commissie - markt - generieke ondernemingen - generieke onderneming - overeenkomst - beperking - beperking naar strekking - octrooi - onderneming - hof van justitie - mededinging - generieke geneesmiddelen - mededingingsrecht - gerecht - fabrikant - waardeoverdracht - fabricant - geldigheid - potentiële concurrenten - kwalificatie - litigieuze...

Lire l’article