Articles

Het eengemaakt octrooigerecht: fluctuat nec mergitur, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 431-434

· C. Dekoninck

nauwere samenwerking - verordening - lidstaat - verenigd koninkrijk - hof van justitie - unie - octrooi - centrale afdeling - keer - verdrag - advies - parlement - goedkeuringswet - ratificatie - gerecht - nationale octrooien - begin - locatie - advocaat - website - meerderheid - afdeling - rechterlijk bestel - voorstel - commissie - correcte...

Lire l’article

Cour de cassation, 06/03/2020, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 490-492

· P. de Jong - C. Ronse - Kirian Claeyé

La société de gestion des droits Auvibel qui est chargée de percevoir et de répartir des droits à rémunération pour copie privée, ne peut, sans avoir la qualité d'autorité administrative, imposer et/ou percevoir des sanctions administratives supplémentaires comme l'amende administrative prévue à l'article 70, § 1er, du Code de la TVA …

Lire l’article

Blessing in disguise: naar een enkele inning van de privékopievergoeding als uitgangspunt voor een billijke compensatie?, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 492-503

· Nele Somers - Laura Coeckelberghs

rechthebbende - richtlijn - werk - boete - billijke compensatie - auteur - eigen gebruik - uitzondering - auteurswet - auteursrecht - inning - lidstaat - restrictie - koninklijk besluit - apparaat - administratieve boete - wetboek - gebruiker - drager - administratieve overheid - reproductie - schadevergoeding - thuiskopie - beperking - vaste...

Lire l’article

Hof van beroep Antwerpen, 23/06/2021, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 504-515

· Nele Somers - Laura Coeckelberghs

De loutere beslissing tot wijziging van de merkenstrategie of tot merkendepot maakt vanzelfsprekend geen kwade trouw uit. Ingeschreven Beneluxmerken genieten van een vermoeden van geldigheid. Het is niet omdat een woord een bepaalde betekenis heeft dat het geen merk zou mogen vormen. Een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20, 2 …

Lire l’article

Vorderen op grond van het merken- en auteursrecht en wegens parasitaire concurrentie, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 515-528

· Hendrik Vanhees - Gert Straetmans

parasitaire concurrentie - merk - onderneming - product - verwarring - kwade trouw - teken - dienst - kwader trouw - look - kopiëren - inbreuk - auteursrecht - hof van justitie - markt - richtlijn - consument - gemiddelde consument - waren - gerechtshof - creatie - prestatie - teek - derde - concept - oneerlijke mededinging - lijn -...

Lire l’article

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 19/10/2021, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 529-533

· Hendrik Vanhees - Gert Straetmans

In geval van volstrekte noodzakelijkheid kunnen bewarende maatregelen worden bevolen op eenzijdig verzoekschrift in toepassing van artikel 584, vierde lid 4 Ger.W. De volstrekte noodzakelijkheid kan eruit bestaan een verrassingseffect uit te lokken. De voorzitter kan bij wijze van bewarende maatregel de afgifte van welbepaalde stukken bevelen in …

Lire l’article

Het bewijs van inbreuken op bedrijfsgeheimen: my home is my castle?, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 533-540

· Judith Bussé

beslag - sekwester - beslag inzake namaak - bedrijfsgeheimen - maatregel - eenzijdig verzoekschrift - toegang - stuk - aanstelling - verrassingseffect - houder - beschikking - richtlijn - juridische basis - privéwoning - bedrijfsinformatie - private huiszoeking - hoofdstuk - recht op bescherming - bevel - kort geding - houders van...

Lire l’article

Tribunal de première instance francophone Bruxelles (section civile), 01/12/2021, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 541-550

· Judith Bussé

Les articles 11 et 127 TFUE ainsi que l'article 3 TUE, lus conjointement avec l'article 296, alinéa 2, du TFUE, et les articles 2, 7 et 37 de la charte des droits fondamentaux interprétés à la lumière de la CEDH, soit ne sont pas d'application directe, soit ne sont pas des dispositions relatives à la protection de l'environnement au sens de …

Lire l’article

– Nieuw Burgerlijk Wetboek – Boek 1 (Algemene bepalingen) en Boek 5 (Verbintenissen) goedgekeurd op 21 april 2022, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 551

· Olivier Vanden Berghe - Charlotte Dillemans

Verbintenissen uit overeenkomst - Nieuw Burgerlijk Wetboek - Imprevisieleer - VERBINTENISSENRECHT - ALGEMENE BEGINSELEN

Lire l’article