Articles

Het eengemaakt octrooigerecht: fluctuat nec mergitur, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 431-434

· C. Dekoninck

nauwere samenwerking - verordening - lidstaat - verenigd koninkrijk - hof van justitie - unie - octrooi - centrale afdeling - keer - verdrag - advies - parlement - goedkeuringswet - ratificatie - gerecht - nationale octrooien - begin - locatie - advocaat - website - meerderheid - afdeling - rechterlijk bestel - voorstel - commissie - correcte...

Lire l’article

Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2018-2021, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 435-489

· P. de Jong - C. Ronse - Kirian Claeyé

octrooi - product - octrooihouder - geneesmiddel - verordening - inbreuk - uitvinding - werkzame stof - vakman - overzicht - aanvraag - maatregel - conclusie - werkzame stoffen - verweerder - combinatie - prima facie - periode - kort geding - samenstelling - therapeutische toepassing - stof - stand - stand van de techniek - begrip - verweer -...

Lire l’article

Cour de cassation, 06/03/2020, C.18.0118.F, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 490-492

· P. de Jong - C. Ronse - Kirian Claeyé

amende - rémunération - oeuvre - produit - répartition - droits voisins - infraction - justice - amende administrative - droit d auteur - dommage - perception - peines correctionnelles - prestation - caractère punitif - conseiller - délit - modalité - caractère indemnitaire - membre - statut - sociétés de gestion des droits - associé...

Lire l’article

Blessing in disguise: naar een enkele inning van de privékopievergoeding als uitgangspunt voor een billijke compensatie?, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 492-503

· Nele Somers - Laura Coeckelberghs

rechthebbende - richtlijn - werk - boete - billijke compensatie - auteur - eigen gebruik - uitzondering - auteurswet - auteursrecht - inning - lidstaat - restrictie - koninklijk besluit - apparaat - administratieve boete - wetboek - gebruiker - drager - administratieve overheid - reproductie - schadevergoeding - thuiskopie - beperking - vaste...

Lire l’article

Hof van beroep Antwerpen, 23/06/2021, 2020/AR/309 en 2020/AR/430, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 504-515

· Nele Somers - Laura Coeckelberghs

appellanten - merk - geïntimeerden - collectie - product - teken - inbreuk - naam - kaars - geur - concept - auteursrecht - klasse - onderscheidend vermogen - teek - woordmerk - kopiëren - escape - waren - auteursrechtelijke bescherming - appellante - gemiddelde consument - aanduiding - bureau - auteur - werk - body producten - verpakking -...

Lire l’article

Vorderen op grond van het merken- en auteursrecht en wegens parasitaire concurrentie, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 515-528

· Hendrik Vanhees - Gert Straetmans

parasitaire concurrentie - merk - onderneming - product - verwarring - kwade trouw - teken - dienst - kwader trouw - look - kopiëren - inbreuk - auteursrecht - hof van justitie - markt - richtlijn - consument - gemiddelde consument - waren - gerechtshof - creatie - prestatie - teek - derde - concept - oneerlijke mededinging - lijn -...

Lire l’article

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 19/10/2021, 21/2/C, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 529-533

· Hendrik Vanhees - Gert Straetmans

beschikking - maatregel - toegang - stuk - opdracht - gerechtsdeurwaarder - verbeurte van een dwangsom - document - volstrekte noodzakelijkheid - beslag - eenzijdig verzoekschrift - informatie - proces verbaal - gerechtelijk wetboek - sekwester - eiser - afdeling - kortgedingrechter - aanleg west - gezag van gewijsde - saisie - machtiging -...

Lire l’article

Het bewijs van inbreuken op bedrijfsgeheimen: my home is my castle?, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 533-540

· Judith Bussé

beslag - sekwester - beslag inzake namaak - bedrijfsgeheimen - maatregel - eenzijdig verzoekschrift - toegang - stuk - aanstelling - verrassingseffect - houder - beschikking - richtlijn - juridische basis - privéwoning - bedrijfsinformatie - private huiszoeking - hoofdstuk - recht op bescherming - bevel - kort geding - houders van...

Lire l’article

Tribunal de première instance francophone Bruxelles (section civile), 01/12/2021, 2021/38/C, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 541-550

· Judith Bussé

environnement - programme - norme - principe - politique - objectif - charte - entreprise - oeuvre - action en cessation - achat - membre - autorité - activité - cliente - violation manifeste - rachat - banque centrale - action - application directe - niveau - droit d action - rachats d actifs - secteur - atteinte - question préjudicielle -...

Lire l’article

Nieuw Burgerlijk Wetboek – Boek 1 (Algemene bepalingen) en Boek 5 (Verbintenissen) goedgekeurd op 21 april 2022, R.D.C.-T.B.H., 2022/4, p. 551

· Olivier Vanden Berghe - Charlotte Dillemans

boek - algemene voorwaarden - verbintenis - beding - schadevergoeding - onrechtmatige bedingen - ontbinding - contract - burgerlijk wetboek - algemene bepalingen - principe - voldoende waarborgen - onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen - onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen overbodig - verduidelijking - ontbinding wegens...

Lire l’article