Articles

La « renaissance » de la convention belgo-britannique du 2 mai 1934 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 7-24

· Guillaume Croisant

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (l'« UE ») a entraîné de nombreuses questions en droit international privé, dans la mesure où la majeure partie de la matière avait fait l'objet d'une harmonisation européenne. L'une des principales d'entre elles concerne la possible « renaissance » des conventions bilatérales relatives …

Lire l’article

Het Haagse Vonnissenverdrag: op weg naar mondiale wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken?, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 25-38

· Cedric Vanleenhove

Op 1 september 2023 treedt het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken van 2 juli 2019 (het Vonnissenverdrag) in werking. Ook België zal gebonden zijn door de regels van het verdrag. Ondanks de uitsluitingen van het toepassingsgebied en de verschillende mogelijkheden om …

Lire l’article

Hof van Justitie van de Europese Unie, 25/03/2021, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 39-42

· Cedric Vanleenhove

Artikel 1, 1. van verordening nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat er sprake is van “burgerlijke en handelszaken” in de zin van deze bepaling bij een …

Lire l’article

De rol van feitelijke aanknopingspunten bij de toepassing van artikel 7 Brussel Ibis-Verordening, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 42-45

· Paul-L.C. Torremans

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft enige jaren geleden gekozen voor een aanpak op basis van de feiten van de zaak bij de bepaling van de bevoegdheid inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad in toepassing van artikel 7, 2. van de Brussel Ibis-Verordening. Dit arrest over het betalen van een dagkaart voor een parkeerplaats toont …

Lire l’article

Hof van Justitie, 17/06/2021, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 46-51

· Paul-L.C. Torremans

Het slachtoffer van een inbreuk op persoonlijkheidsrechten kan slechts vorderen bij het gerecht van zijn centrum van belangen op basis van artikel 7, 2. Brussel Ibis-Verordening indien de online content identificatie van het slachtoffer mogelijk maakt.

Lire l’article

Het Hof van Justitie in Mittelbayerischer Verlag: slachtoffer inbreuk persoonlijkheidsrechten kan slechts vorderen bij gerecht van centrum van belangen ex artikel 7, 2. Brussel Ibis-Verordening indien online content identificatie verzoeker mogelijk maakt, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 52-58

· Cedric Vanleenhove

gerecht - centrum - forum - verlag - lidstaat - ibis - ibis verordening - verzoeker - locus - publicatie - persoonlijkheidsrechten - verweerder - slachtoffer - centrum van belangen - voorzienbaarheid - uitgever - nauwe band - volledige schade - advocaat generaal - verwijdering - personality - inbreuk - polen - onrechtmatige daad - verordening -...

Lire l’article

Hof van Justitie, 10/03/2022, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 104-112

· Cedric Vanleenhove

Artikel 7, 2. van de verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat de rechter van de vestigingsplaats van een vennootschap waarvan de schulden …

Lire l’article

ZK / BMA (CJEU Case C-498/20) – Fine Borderlines Between the Private International Law of Companies, Tort, and Insolvency — Case Note, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 113-116

· Irit Mevorach

care - case - scope - issue - claim - stichting - establishment - party - have - context - respect - international - held - does - quasi - body - commercial - delict - quasi delict - foundation - forum - country - important - holding - matters - special - support - fortis - professor - claims made - commercial matters - changes - complex -...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 09/12/2021, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 139-140

· Irit Mevorach

Een beslissing of verrichting van het bestuursorgaan van een NV kan worden nietig verklaard indien de schending van de belangenconflictregeling (uit het toenmalige art. 523, § 1 W.Venn.) de totstandkoming ervan heeft kunnen beïnvloeden. Dit is het geval wanneer de naleving van het voorschrift kon hebben geleid tot het afwijzen van de …

Lire l’article

Schending van de belangenconflictregeling voor bestuurders leidt niet automatisch tot nietigheid van de bestuursbeslissing, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 140-148

· Hans De Wulf

bestuurder - vennootschap - nietigheid - invloed - belangenconflict - besluitvorming - beraadslaging - cassatiearrest - regel - verrichting - bestuur - naleving - stemming - automatische nietigheid - wettekst - nietigverklaring - wettelijke regeling - koper - beslissing - invloed op de besluitvorming - dier - schriftelijke besluitvorming -...

Lire l’article