Articles

La « renaissance » de la convention belgo-britannique du 2 mai 1934 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 7-24

· Guillaume Croisant

royaume - état - instrument - convention de la haye - traité - convention - exécution des jugements - tribunal - court - défendeur - exécution des décisions - exposé des motifs - juridiction - clause - matière civile - état du tribunal - règlement - motifs de refus - interprétation - exequatur - état requis - notification - jugement...

Lire l’article

Het Haagse Vonnissenverdrag: op weg naar mondiale wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken?, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 25-38

· Cedric Vanleenhove

tenuitvoerlegging - erkenning - verdrag - gerecht - handelszaken - private international - ibis verordening - buitenlandse vonnissen - ibis - weigeringsgrond - vonnis - staat van herkomst - international - verweerder - uitvoer - rapport - rapport bij het verdrag - geschil - gewone verblijfplaats - toepassingsgebied - openbare orde -...

Lire l’article

Hof van Justitie van de Europese Unie, 25/03/2021, C-307/19, Obala i lučice d.o.o. / NLB Leasing d.o.o, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 39-42

· Cedric Vanleenhove

verordening - verbintenis - begrip - openbare weg - parkeerplaats - verbintenis uit overeenkomst - sens - parking - streepje - dagkaart verschuldigde - dagkaart verschuldigde parkeergeld - onrechtmatige daad - onderhavige geval - inning - hoofdgeding - stationnement - zin arrest - garden - home - handelszaken - vordering tot inning - ticket -...

Lire l’article

De rol van feitelijke aanknopingspunten bij de toepassing van artikel 7 Brussel Ibis-Verordening, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 42-45

· Paul-L.C. Torremans

ibis - ibis verordening - aanpak - leasing - lidstaat - onrechtmatige daad - context - verweerder - basis van de feiten - begrip - verbintenis - contractuele verbintenis - hof van justitie - substantieel recht - zaken - bevoegdheid van de rechtbank - unie - idee - verbintenissen uit overeenkomst - rechtbank - bank - band - openbare weg - geld -...

Lire l’article

Hof van Justitie, 17/06/2021, C-800/19, Mittelbayerischer Verlag KG / SM, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 46-51

· Paul-L.C. Torremans

verordening - gerecht - persoonlijkheidsrechten - centrum - verlag - website - polen - centrum van de belangen - woonplaats - gerecht van de plaats - nauwe band - individu - gestelde schade - rechtszekerheid - verweerder - internet - uitdrukking - inbreuk - persoon ingestelde - publicatie - doelstelling - pools vernietigingskamp - overweging -...

Lire l’article

Het Hof van Justitie in Mittelbayerischer Verlag: slachtoffer inbreuk persoonlijkheidsrechten kan slechts vorderen bij gerecht van centrum van belangen ex artikel 7, 2. Brussel Ibis-Verordening indien online content identificatie verzoeker mogelijk maakt, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 52-58

· Cedric Vanleenhove

gerecht - centrum - forum - verlag - lidstaat - ibis - ibis verordening - verzoeker - locus - publicatie - persoonlijkheidsrechten - verweerder - slachtoffer - centrum van belangen - voorzienbaarheid - uitgever - nauwe band - volledige schade - advocaat generaal - verwijdering - personality - inbreuk - polen - onrechtmatige daad - verordening -...

Lire l’article

Hof van Justitie, 10/03/2022, C-498/20, ZK, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 104-112

· Cedric Vanleenhove

case - must - claim - country - have - body - matters - does - respect - quasi - party - stichting - delict - quasi delict - establishment - scope - offer - made - care - effect - vennootschap - affect - ruling - recital - account - held - foundation - claims made - essence - commercial matters - parlement - factor - point - taak - sound -...

Lire l’article

ZK / BMA (CJEU Case C-498/20) – Fine Borderlines Between the Private International Law of Companies, Tort, and Insolvency — Case Note, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 113-116

· Irit Mevorach

care - case - scope - issue - claim - stichting - establishment - party - have - context - respect - international - held - does - quasi - body - commercial - delict - quasi delict - foundation - forum - country - important - holding - matters - special - support - fortis - professor - claims made - commercial matters - changes - complex -...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 09/12/2021, C.19.0644.N, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 139-140

· Irit Mevorach

verrichting - vennootschap - naleving van het voorschrift - nietigheid - overtreding - totstandkoming - besluitvorming - beslissing - verschillende voorwaarden - afwijzen - aanvaarding - wezenlijke invloed - verrichting van het bestuursorgaan - notariële akte - notariële akte geldig - ogenblik van het verlijden - overtreding op de hoogte -...

Lire l’article

Schending van de belangenconflictregeling voor bestuurders leidt niet automatisch tot nietigheid van de bestuursbeslissing, R.D.C.-T.B.H., 2023/1, p. 140-148

· Hans De Wulf

bestuurder - vennootschap - nietigheid - invloed - belangenconflict - besluitvorming - beraadslaging - cassatiearrest - regel - verrichting - bestuur - naleving - stemming - automatische nietigheid - wettekst - nietigverklaring - wettelijke regeling - koper - beslissing - invloed op de besluitvorming - dier - schriftelijke besluitvorming -...

Lire l’article