Articles

Tariferingsdiscussies inzake collectief beheer van muziekwerken, R.D.C.-T.B.H., 2023/3, p. 305-322

· Nele Somers

richtlijn - punt - tarief - muziek - werk - rechthebbende - gebruiker - passende vergoeding - criterium - naburige rechten - economische waarde - mededeling - prijs - auteursrecht - collectief beheer - richtlijn informatiemaatschappij - dispositief - auteur - muziekfestivals - management - praktijk - richtlijn collectief - richtlijn collectief...

Lire l’article

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: bekeken vanuit een procedureel oogpunt, R.D.C.-T.B.H., 2023/3, p. 323-352

· Christopher Dumont

klacht - inspectiedienst - vermeende inbreukmaker - wetsontwerp - advies - beslissing - klager - betrokkene - gerechtelijk wetboek - administratieve overheid - wetsontwerp tot oprichting - arrest - verwerking - orgaan - inbreuk - klachtrecht - beslissing ten gronde - motief - regel - naleving - jaarverslag - motivering - toezichthoudende...

Lire l’article

Prijsherzieningsclausules in relaties tussen private ondernemingen: een stand van zaken na 45 jaar beperkende wetgeving, R.D.C.-T.B.H., 2023/3, p. 353-375

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant

prijs - beding - contract - parameter - clausule - nietigheid - formule - prix - nieuwe prijs - functie - boek - koop - reële kosten - dans - contractuele clausules - prijsherziening - economisch recht - onderneming - economische herstelmaatregelen - sector - grande - index - conversie - toepassingsgebied - praktische gids - praktische gids...

Lire l’article

L’agent commercial et le commerce électronique, R.D.C.-T.B.H., 2023/3, p. 376-391

· Laurent du Jardin

agent - commission - distributeur - commettant - risque - produit - marché - investissement - client - service - coût - agent commercial - contrat d agence - lignes directrices - activité - fournisseur - droit belge - type - traité - directive - compte du commettant - réseau - nom du commettant - vente - critère - secteur - contrat -...

Lire l’article

Hof van Justitie, 27/04/2023, C-628/21, TB in tegenwoordigheid van Castorama Polska en Knor, R.D.C.-T.B.H., 2023/3, p. 392-400

· Laurent du Jardin

richtlijn - intellectuele eigendomsrecht - houder - intellectuele eigendomsrechten - inbreuk - procedure - maatregel - informatie - rechtsmiddelen - gerechtelijke procedure - punt - lidstaat - auteursrecht - rechterlijke instanties - afbeelding - reproductie - dienst - werk - beschikbaar bewijsmateriaal - toepasselijk recht - gerechtelijke...

Lire l’article

Noot, R.D.C.-T.B.H., 2023/3, p. 401

· Eric De Gryse

intellectuele eigendom - informatie - principe - respect - procedure - inbreuk - veiligstellen van bewijsmateriaal - doelstelling - intellectuele eigendomsrecht - handhaving - hof van justitie - technologie - minimumharmonisatie - nationale recht - rechtsmiddelen - procedure tot vaststelling van een inbreuk - procedure tot vaststelling -...

Lire l’article