Articles

De Belgische Mededingingsautoriteit en de amicus curiae, R.D.C.-T.B.H., 2023/6, p. 757-761

· Yves Van Gerven

advies - punt - commissie - opmerking - mededingingsautoriteit - schriftelijke opmerkingen - standpunt - praktijk - inbreuk - leverancier - uitlegging - bond - mededeling commissie - mededingingsregels - directiecomité - publicatie - machtspositie - nationale rechter - weigering - concurrent - geschil - economische afhankelijkheid - toepassing...

Lire l’article

Les conditions générales dans les contrats entre entreprises : analyse pratique au regard des articles 5.23 et 8.11 du Code civil, R.D.C.-T.B.H., 2023/6, p. 834-854

· Charles-Edouard Lambert

conditions générales - acceptation - entreprise - offre - facture - offrant - principe - présomption - acceptant - réforme du droit - conditions générales de vente - modification - contrat - formation dynamique - force probante - facture acceptée - livre - acceptation de la facture - règle du k.o - documents équivalents - force...

Lire l’article

Reconditionnement, réétiquetage ou remarquage des produits pharmaceutiques et droit des marques, R.D.C.-T.B.H., 2023/6, p. 855-868

· Emmanuel Cornu

emballage - médicament - réétiquetage - reconditionnement - marque - dispositif - produit - trace - emballage extérieur - importateur - membre - titulaire - directive - importateur parallèle - affaire - arrêt - marché - pharma - remplacement - cour de justice - question - membre d importation - dispositif antieffraction - médicament de...

Lire l’article

Geen doeltreffend industriebeleid zonder doortastend mededingingsbeleid – Hoe het EU-mededingingsbeleid mee evolueert met de tijd, R.D.C.-T.B.H., 2023/6, p. 762-775

· Inge Bernaerts

commissie - mededingingsbeleid - markt - mededingingsrecht - economie - lidstaat - consument - interne markt - onderneming - bedrijf - overname - transactie - concurrentie - regel - fusie - staatssteun - concurrenten - verdrag - digitale sector - duurzaamheid - tijd - bijdrage - jaar - richtsnoer - oorlog - digitale revolutie - auteur - risico...

Lire l’article

Recente ontwikkelingen op het gebied van de concentratiecontrole in België, R.D.C.-T.B.H., 2023/6, p. 776-795

· Karel Bourgeois

concentratie - college - auditeur - commissie - concentratiecontrole - overname - concentratieverordening - analyse - auditoraat - toegang - maatregel - data - onderneming - medium - oprichting - gegeven - middel - markt - prima facie - punt - mededingingsautoriteit - mededeling - voorlopige maatregelen - persbericht - fase - verbintenis -...

Lire l’article

Het nieuwe groepsvrijstellingsregime en richtsnoeren voor horizontale overeenkomsten in 101 paragrafen, R.D.C.-T.B.H., 2023/6, p. 796-820

· Tom Buytaert - Kim Gillade - Thomas Van Praet

horizontale richtsnoeren - para - commissie - informatie - overeenkomst - onderneming - hoofdstuk - algoritme - informatie uitwisseling - praktijk - beperking - voordeel - bedrijf - richtsnoer - relevante markt - gebruiker - strekking - voorbeeld - gevoelige informatie - context - uitwisselen - vrijstellingsverordeningen - collectieve voordelen...

Lire l’article

De aansprakelijkheidsvordering van een steunbegunstigde tegen de Belgische overheid na de tenuitvoerlegging van een terugvorderingsbesluit van de Europese Commissie gewikt en gewogen, R.D.C.-T.B.H., 2023/6, p. 821-833

· Julie Leroy

overheid - fout - aansprakelijkheidsrecht - commissie - economische schade - lidstaat - staatssteun - terugvordering - aansprakelijkheid - onderneming - zaken - hof van justitie - steun - handboek - interne markt - interne markt onverenigbare - fout van het slachtoffer - bijdrage - nationale rechter - unie - integrale schadeloosstelling -...

Lire l’article

Pleidooi voor een evenwichtige en op maat gemaakte regelgeving betreffende de speculatie op noodlijdende overheidsschulden, R.D.C.-T.B.H., 2023/6, p. 869-877

· Justin Vanderschuren

schuld - aasgierfondsen - fonds - activiteit - funds - noodlijdende overheidsschulden - staten - speculatie - schuldeiser - international - verenigde naties - argument - speculatieve activiteiten - mensenrechtenraad - initiatief - secundaire markt - lijst - hoofdstuk - tijdstip - impact - report - nominale waarde - speculant - regelgeving -...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 31/03/2023, C.22.0278.N, R.D.C.-T.B.H., 2023/6, p. 878-880

· Justin Vanderschuren

peildatum - gedrag - vordering tot overname - gedrag van de partijen - vordering tot overname van de aandelen - waarde van de aandelen - invloed - aandeel - advocaat generaal - andere peildatum - datum van eigendomsoverdracht - date - overdracht - tijdstip - raming - gegronde redenen - peildatum voor de waardering - eiseres - rechter abstractie...

Lire l’article

Cassatie over verschuiving van de peildatum bij de geschillenregeling en de rol van een verwijtbare gedraging, R.D.C.-T.B.H., 2023/6, p. 880-885

· Olivier Roodhooft

peildatum - aandeelhouder - verschuiving - geschillenregeling - verschuiving van de peildatum - vereniging - prijscorrectie - verwijtbare gedraging - vennootschap - verwijtbare gedragingen - vennootschapsrecht - duurzame onenigheid - prijsbepaling - aspect - commentaar bij art - artikelsgewijze commentaar - billijkere oplossing - wulf - gedrag...

Lire l’article