Articles

Arbitrage et distribution commerciale : The End of History!, R.D.C.-T.B.H., 2023/9, p. 1169-1183

· Pascal Hollander

litige - arbitrage - cour de justice - membre - agent - directive - analyse - concessionnaire - agent commercial - arbitre - droit belge - loi applicable - résiliation - livre - code judiciaire - contrat - juge belge - critère - juridiction - fond - code de droit économique - lois de police - distribution - déclinatoire de juridiction -...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 07/04/2023, C.21.0325.N, R.D.C.-T.B.H., 2023/9, p. 1184-1186

· Pascal Hollander

verordening - geschil - dwingend recht - arbitrage - vermogensrechtelijke aard - verordening van toepassing - code - voormelde - verdrag - vreemd recht - advocaat generaal - contractpartijen - hoofdzaak particuliere - concessiehouder - eiseres - uitzondering - grondgebied - geschillen inzake de beëindiging van een concessie van alleenverkoop -...

Lire l’article

Hof van beroep Brussel, 25/02/2020, 2015/AR/1062 en 2015/AR/1656, R.D.C.-T.B.H., 2023/9, p. 1187-1194

· Pascal Hollander

richtlijn - geïntimeerde - dwingend recht - dwingende bepalingen - verdrag - lidstaat - appellante - arbitrage - geschil - andere lidstaat - overeenkomst toepasselijk - overeenkomst toepasselijk recht - agentuur - regel - verordening - rechtsorde - rechtsmacht - handelsagent - punt - beëindiging - agent - nationale rechter - ruimere...

Lire l’article

Hof van beroep Antwerpen, 10/03/2021, 2020/AR/136, R.D.C.-T.B.H., 2023/9, p. 1195-1199

· Pascal Hollander

geschil - arbitrage - verdrag - openbare orde - appellante - vermogensrechtelijke aard - wetboek - geïntimeerde - geldigheid - vermogensrechtelijke geschillen - beëindiging - rechtsmacht - grondgebied - distributieovereenkomst - overeenkomst tot arbitrage - dading - internationale handelsarbitrage - tenuitvoerlegging - tegenvordering -...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 10/02/2023, C.20.0453.N, R.D.C.-T.B.H., 2023/9, p. 1200-1202

· Pascal Hollander

arbiter - eiser - verweerster - sententie - arbitraal college - vernietiging - debat - functie - rechtsmiddel - cassatieberoep - bewijswaarde - dans - debat over de nietigverklaring - openbare orde - ontvankelijkheid - advocaat generaal - raadsheer - openbaar ministerie - ontvankelijkheid van het cassatieberoep - dagvaarding - middel - memorie...

Lire l’article

L’implication des arbitres dans les procédures judiciaires relatives à leurs sentences, R.D.C.-T.B.H., 2023/9, p. 1202-1211

· Yves Herinckx

arbitre - sentence - arbitrage - arrêt annoté - opposition - tribunal fédéral - arbitration - observation - responsabilité - litige - présomption - institution - tribunal arbitral - autorité - audience - fonction juridictionnelle - appelé - assuré - valeur probante - assureur - décision d annulation - défendeur - arrêt - action en...

Lire l’article

Hof van Cassatie, 10/02/2023, C.21.0273.N, R.D.C.-T.B.H., 2023/9, p. 1212-1214

· Yves Herinckx

gerechtelijk wetboek - wetboek - arbitrale uitspraak - dans - cour - appelrechter - arbitrage - gelegenheid - miskenning - middel - ontvankelijkheid - burgerlijke zaken - raadsheer - mondelinge uiteenzettingen - eindarrest - eiseres - arrêt - overige grieven - wetsgeschiedenis - advocaat generaal - vernietigingsgrond - wetsbepaling -...

Lire l’article

Over het aantonen van een invloed op de arbitrale sententie en de verplichting tot gedeeltelijke vernietiging, R.D.C.-T.B.H., 2023/9, p. 1214-1222

· Joanna Kolber - Cyro Vangoidsenhoven

international - vernietiging - invloed - sententie - rijn - arbitrale sententie - miskenning - international commercial - arbitrale uitspraak - kredietverzekeraar - vernietigingsgrond - arbitrage - model - zinsnede - middel - partiële vernietiging - openbare orde - gelegenheid - schending van de rechten - gerechtelijk wetboek - awards -...

Lire l’article

Cour de cassation, 06/04/2023, C.22.0012.F, R.D.C.-T.B.H., 2023/9, p. 1223-1226

· Joanna Kolber - Cyro Vangoidsenhoven

traité - traité bilatéral - contexte - sentence - droit des traités - traité bilatéral d investissement - protocole additionnel - regel - lumière - nouveau traité - sentence arbitrale - règle pertinente - grief - défendeur - règle pertinente de droit - sens résultant - homme - intention commune - moyens complémentaires -...

Lire l’article

Investeringsarbitrage, verdragsinterpretatie en dubbele nationaliteit: de uitspraak van het Hof van Cassatie in de zaak Rawat / Mauritius, R.D.C.-T.B.H., 2023/9, p. 1226-1232

· Eric De Brabandere

verdrag - heer - dubbele nationaliteit - scheidsgerecht - diplomatieke bescherming - investeerder - grief - interpretatie - intentie - regel - toepassingsgebied - onderdaan - gewoonterechtelijke regels - international - betekenis - argument - context - arbitrale uitspraak - contract - verdragsluitende partijen - permanent hof van arbitrage -...

Lire l’article