Artikels

Vanden Berghe, O., Tytgat, S. et Vansevenant, J., « Actualité : Cour de cassation, 07/02/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 402

Faute - Maîtres et commettants - Responsabilité du fait personnel - Imprudence et négligence - Responsabilité du fait d'autrui - OBLIGATIONS (QUASI-)DÉLICTUELLES

Lees de bijdrage

Vanden Berghe, O., Tytgat, S. en Vansevenant, J., « Actualité : Hof van Cassatie, 12/03/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 402-403

Samenloop van overeenkomsten - Uitvoeringsagent - Quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent - VERBINTENISSENRECHT - ALGEMENE BEGINSELEN

Lees de bijdrage

Vanden Berghe, O., Tytgat, S. en Vansevenant, J., « Actualité : Hof van Cassatie, 13/02/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 403

Gevolgen overeenkomsten ten aanzien van derden - Algemeen - Koop-verkoop - Kwalitatieve rechten - VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST

Lees de bijdrage

Vanden Berghe, O., Tytgat, S. en Vansevenant, J., « Actualité : Hof van Cassatie, 30/01/2019 », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 403-404

Modaliteiten - Voorwaardelijke verbintenissen - Opschortende voorwaarde - Potestatieve voorwaarde - VERBINTENISSENRECHT - ALGEMENE BEGINSELEN

Lees de bijdrage

Vanden Berghe, O., Tytgat, S. en Vansevenant, J., « Actualité : Hof van Cassatie, 09/03/2020 », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 404-405

Oneigenlijke contracten - Verrijking zonder oorzaak - Onverschuldigde betaling - VERBINTENISSENRECHT - ALGEMENE BEGINSELEN

Lees de bijdrage

Hoogendijk, F., « Omzetting herziene aandeelhoudersrichtlijn en reparaties WVV », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 406-407

Jaarrekening - Jaarverslag - Remuneratieverslag - Belangenconflict - VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Lees de bijdrage