Artikels

Van Hoe, A., « Uitzonderlijke tijden, uitzonderlijke maatregelen », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 241-245

onderneming - eenzijdig verzoekschrift - beslag - beschikking - pandemie - andere maatregelen - flyer - tijdelijke opschorting - verrassingseffect - opschorting - schuldeiser - schuldenaar - schuld - betekening - maatregel - volstrekte noodzakelijkheid - verzoekster - derdenbeslag - crisis - saldo - corona - bank - verrassing - instrumenterende...

Lees de bijdrage

de Potter de ten Broeck, M., « Een pandemie als overmacht, overmacht als een pandemie? », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 246-278

De uitbraak van het coronavirus en de ziekte, COVID-19, zetten overheden over de hele wereld ertoe aan om met allerhande maatregelen hun land en de (wereld)economie rechtop te houden. In een contractuele sfeer komt dan al snel de overmachtsleer ter sprake, met in zijn zog de imprevisieleer en rechtsmisbruik …

Lees de bijdrage

Hermoye, S. et Sahagun, M., « Directive n° 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins Dans le marché unique numérique: aperçu de cinq pierres angulaires », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 279-287

La directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique comprend de nombreux volets, mais les plus importants concernent sans aucun doute ces cinq domaines: les exceptions, les œuvres indisponibles dans le commerce, le droit des éditeurs de presse, la disposition dite de « l'écart de valeur » (« value gap …

Lees de bijdrage

Zenner, A., « Cinquante nuances de gris dans le droit de l'insolvabilité Dictionnaire raisonné des controverses d'interprétation subsistantes ou nouvelles », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 288-320

Outre trois réformes majeures, le Livre XX du Code de droit économique a apporté un certain nombre d'adaptations ou de clarifications de détail de la législation antérieure sur les réorganisations judiciaires et les faillites, dont certaines ne sont pour autant pas dénuées d'importance …

Lees de bijdrage

Cass. (1e k.), 14/11/2019, C.18.0600.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 321-322

Artikel X.17 Wetboek economisch recht bepaalt dat elke partij, onverminderd alle schadeloosstellingen, de handelsagentuurovereenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn kan beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief onmogelijk maken of …

Lees de bijdrage

De Groof, B., « Termijn voor opzegging van de handelsagentuur wegens ernstige fout – Analogie met de arbeidsovereenkomst », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 322-324

beëindiging - dringende reden - verstrijken van de termijn - handelsagentuur - andere partij - werkgever - handelsagent - ernst - ernstige tekortkoming - ernst van de feiten - rekenschap - ontslag - vanachter - tijdstip - professionele samenwerking - principaal - nieuwe wet - uitzonderlijke omstandigheden - duur - economisch recht - voldoende...

Lees de bijdrage

Cour d'appel Mons, 12/09/2016, R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 325-333

Confrontée à un contrat de SWAP d'intérêts conclu en 2006 entre la Société wallonne du logement (« SWL ») et la banque d'investissement française « NATIXIS », qui, assez singulièrement, ne comportait pas de clause relative à la loi applicable, la cour d'appel de Mons (« cour ») a considéré, entre autres, que les obligations des …

Lees de bijdrage

Partsch, P., « Loi applicable à un contrat de swap en l'absence de choix des parties: l'importance de l'économie générale de l'opération », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 333-334

taux - contrat de swap - swap - loi applicable - swap de taux d intérêts - swap de taux - échange - client - contrat - université - loi applicable aux obligations - absence de choix - économie générale - flux d intérêts - contrat de swap d intérêts - parlement - risque - opération - prestation caractéristique - dérivés contrat à...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Gent, 26/06/2019, 2017/AR/1600, R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 335-342

Een zorgvuldig bankier dient zich, alvorens een krediet toe te kennen, nauwgezet te informeren naar de financiële, vermogensrechtelijke en economische situatie en de perspectieven van zijn potentiële contractant. De rechter toetst marginaal het criterium van de normaal zorgvuldige en redelijke bankier, geplaatst in dezelfde omstandigheden …

Lees de bijdrage

De Baere, E., « De aansprakelijkheid van de bank bij de kredietverlening naar gemeen recht: over (wederzijdse) informatieverplichtingen en ontevreden borgen », R.D.C.-T.B.H., 2020/3, p. 342-348

kredietnemer - bank - aansprakelijkheid - aansprakelijkheid van de bankier - krediet - fout - borg - bankier - kredietverlener - risico - heer - luik - financieel plan - verbintenis - kredietverlening - titel - kredietgever - bancaire aansprakelijkheid - principe - overzicht van rechtspraak - zekerheid - schoen - informatieverplichting -...

Lees de bijdrage