Artikels

Absolute Priority and Its Discontents, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 717-720

· Douglas-G. Baird

absolute priority - firm - bankruptcy - absolute priority rule - creditor - priority - business - option - worker - entrepreneur - option value - value - relative priority - security interest - money - reorganization - bankruptcy professionals - security - first instance - concern - capital - senior creditors - senior creditor - self - stake -...

Lees de bijdrage

Les règles protectrices du débiteur en matière d'intérêts à la lumière des lois de police et de l'ordre public international, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 721-730

· Hadrien Servais - Willem Van de Wiele

ordre - ordre public - norme - lois de police - ordre public international - caractère - indemnité - emprunteur - biquet - usure - exception d ordre - exception d ordre public - normes d ordre - débiteur - loi applicable - normes d ordre public - crédit - remboursement - prêt - intérêts privés - exception d ordre public international -...

Lees de bijdrage

Balans van twee jaar Boek XX WER in de not-for-profit-sector, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 731-746

· Bram Van Baelen

stichting - faillissement - toepassingsgebied - boek - onderneming - organisatie - activiteit - publiekrechtelijke rechtspersoon - economisch recht - gefailleerde - kleine vzw - bestuurder - rechtspersoon - publiekrechtelijke rechtspersonen - curator - toepassingsgebied van boek - gefailleerde vzw - concern - failliet - memorie van toelichting...

Lees de bijdrage

Examen de jurisprudence en matière d'effacement (et d'excusabilité) : exorde (et épilogue), R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 747-755

· David Pasteger - Pascale Vandeweyer

effacement - excusabilité - failli - dette - faillite - liège - entreprise - activité - créancier - faute - débiteur - insolvabilité - conjoint - excusabilité du failli - débat - décharge - libération - requête en effacement - effacement des dettes - cohabitant - épouse - aveu - délai - livre - ex-conjoint - sanction - cohabitant...

Lees de bijdrage

De vennootschapsbestuurder als ondernemingsrechtelijke twistappel. Rechtspraak en beleidsmatige overwegingen, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 756-768

· Niels Appermont

onderneming - luik - zaakvoerder - bestuurder - nummer - begrip - richtlijn - vennootschap - vennootschapsbestuurders - kwijtschelding - beroepsactiviteit - mandaat - definitie - zaakvoerster - zelfstandige beroepsactiviteit - bergen - natuurlijke personen - activiteit - economisch recht - faillissement - kwalificatie - collectieve...

Lees de bijdrage

Arrondissementsrechtbank Antwerpen, 08/10/2019, 19/20/E, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 769-770

· Niels Appermont

heer - onderneming - beroepsactiviteit - geschil - zelfstandige - natuurlijke persoon - zaakvoerder - zelfstandige beroepsbezigheid - territoriale bevoegdheid - vereniging - bestuurders van vennootschappen - weerlegbaar vermoeden - activiteit - winstgevende activiteiten - normaal beheer van het privévermogen - nummer - normaal beheer -...

Lees de bijdrage

Cour du travail Liège, 03/04/2019, 18/45/B, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 771-774

· Niels Appermont

activité - entreprise - personne physique - activité professionnelle - définition - travail - mandataire - activité professionnelle à titre - code de droit - code de droit économique - travaux préparatoires - obligation comptable - organisation - notion d entreprise - personne morale - critère - livre - inscription - dérogation -...

Lees de bijdrage

Cour de cassation (1e ch.), 02/05/2019, C.18.0364.F, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 775

· Niels Appermont

excusabilité - excusabilité du failli - faillite - failli - appel de la décision - créancier - opposition par citation - intervention volontaire - marchandise - opposition de la part des créanciers - exorde - qualité de partie - qualité de partie en distance - tierce opposition - tribunal de commerce - version applicable - version...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie (1e k.), 24/05/2019, F.17.0105.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 776-777

· Niels Appermont

schuld - natuurlijke persoon - eiseres - rechtspersoon - dienstencheques bvba - onderneming - hoofdelijke gehoudenheid - overige schulden - uitzondering - echtgenoot - eiseres bij vonnis - fiscale schuld - fiscale schuld in hoofde van de bestuurders van een vennootschap - gewezen echtgenoot - wettelijk samenwonende - overdracht - onderscheid...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie (3e k.), 23/09/2019, C.19.0053.N, R.D.C.-T.B.H., 2020/6, p. 778-779

· Niels Appermont

beslag - bank - wetboek - saisie - derde - sanctie - hoedanigheid van derde - beslag in strijd - eiseres - gerechtelijke reorganisatie - opleggen - vennootschap - verweerders - afgifte - uitzonderlijke gevallen - rechtmatigheid van het beslag - privaatrechtelijke sanctie - motief - werking van het beslag - wetboek tot de oorzaken - wetboek tot...

Lees de bijdrage