Artikels

Een basisbankdienst voor ondernemingen, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 113-130

· Henri Swennen

onderneming - dienst - kredietinstelling - bank - weigering - consument - toelichting - kredietinstellingen - diamantsector - bankrekening - aanbod - rekening - advies - richtlijn - voorstel - sector - economie - andere lidstaat - financiering - toezicht - amendement - document - service - beperking - vestiging - aanbieder - betaalrekening -...

Lees de bijdrage

Crédit hypothécaire : la circulaire de la Banque nationale de Belgique à la lumière des droits fondamentaux, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 131-137

· Matthieu Puccini

discrimination - circulaire - crédit - critère - abus de droit - différence - banque - développement - prix d achat - fortune - logement - acquéreur - service - secteur - droits fondamentaux - distinction - différence de traitement - crédit hypothécaire - caractère - objectif - épargne - liberté - atteinte - emprunt - circulaire de...

Lees de bijdrage

Systemic risk in non-financial companies, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 138-154

· Eddy Wymeersch

company - board - financial sector - financial institutions - risk - financial stability - climate - business - systemic risk - firm - financial system - company law - attention - corporate governance - crisis - action - governance - financial companies - sector - economy - long term - production - systemic risks - factor - distribution - duty...

Lees de bijdrage

SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES (SPACS). Inleidende beschouwingen naar Belgisch en Europees kapitaalmarktenrecht, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 155-167

· Benoît van den Hove - Michiel De Muynck

sponsor - investeerder - fonds - prospectus - richtlijn - markt - belegger - verordening - vennootschap - aandeel - special - overname - verordening marktmisbruik - risico - effect - parlement - definitie - bijdrage - beursgang - bedrijf - informatie - business - aanbieding - analyse - aandeelhouder - moratorium - vrijstelling - koninklijk...

Lees de bijdrage

Publieke consultatie door de FSMA over een voorstel van minimumstandaarden voor de structurering, de informatieverstrekking en de verhandeling van SPACs op Euronext Brussels (5 mei 2021), R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 168-170

· Benoît van den Hove - Michiel De Muynck

consultatie - sponsor - belegger - aandeelhouder - aandeel - moratorium - structuur - prospectus - risico - gestructureerde producten - code - verhandeling - discretionair vermogensbeheer - transactie - belangenconflict - target - moratorium op de commercialisering - structurering - gekwalificeerde beleggers - publieke consultatie -...

Lees de bijdrage

L'exclusion des services financiers dans la réglementation des clauses abusives entre entreprises, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 171-190

· Vanessa Marquette

service - services financiers - crédit - entreprise - contrat - opération - directive - instrument - exclusion - banque - produit - clause - définition - sûreté - instruments financiers - volet - activité - objectif - investissement - code de droit - code de droit économique - loi bancaire - parlement européen - interprétation - groupe...

Lees de bijdrage

Hof van Justitie, 11/11/2020, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 191-207

· Vanessa Marquette

richtlijn - punt - functie - betaler - beding - instrument - wijziging - opschrift - consument - kaart - gebruiker - hoedanigheid - parlement - raamovereenkomst - informatie - lidstaat - overweging - kleine betalingen - aanbieder - kleine bedragen - gepersonaliseerde - titel - verlies - verdere gebruik - hoedanigheid van consument - klant -...

Lees de bijdrage

Gebruik van NFC-technologie zonder geheime code: afzonderlijk betaalinstrument met bijzondere (aansprakelijkheids)regelen in geval van onrechtmatig gebruik?, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 207-217

· Reinhard Steennot

functie - geheime code - betalingstransacties - richtlijn - kaart - kleine bedragen - raamcontract - onrechtmatige bedingen - gebruiker - consument - instrument - gepersonaliseerde - anoniem gebruik - regel - kennisgeving - beding - hof van justitie - wijziging - betaler - transactie - raamovereenkomst - verdere gebruik - gedelegeerde...

Lees de bijdrage

Grondwettelijk Hof, 22/10/2020, nr. 140/2020, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 218-221

· Reinhard Steennot

voorval - vordering - rechtsvordering - verzekeringsovereenkomst - verjaringstermijn - verzekering - vorderingsrecht - instrument - financieel instrument - tijdstip - benadeelde - gemeen recht - bedrog - betrokken personen - burgerlijk wetboek - onderliggend fonds - termijn - prejudiciële vragen - product - beleggingsproduct -...

Lees de bijdrage

De toepassing van de driejarige verjaringstermijn uit artikel 88, § 1 van de verzekeringswet op een vordering tot nietigverklaring van een tak 23-levensverzekering maakt geen schending uit van het gelijkheidsbeginsel, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 221-224

· Jo Willems - Helena Hendrickx

verzekeringsovereenkomst - vordering - verzekering - verjaring - verzekeringsrecht - driejarige verjaringstermijn - grondwettelijk hof - verzekeringnemers - verzekeringsonderneming - discriminatie - voorval - verjaringstermijn - gelijkheidsbeginsel - product - aansprakelijkheid - financieel instrument - korte verjaringstermijn - prejudiciële...

Lees de bijdrage