Artikels

Negatieve marktrentes – Negatieve interesten? Juridisch en fiscaal bekeken, R.D.C.-T.B.H., 2022/2, p. 141-147

· Ivan Peeters - Giovanni Smet

negatieve interesten - circulaire - interest - roerende inkomsten - bank - standpunt - vrijstelling - roerende voorheffing - fiscus - kredietnemer - negatieve rente - compensatie - addendum - fiscale behandeling - praktijk - krediet - fiscale kwalificatie - deposito - onzekerheid - negatieve interest - fiscale doeleinden - lening -...

Lees de bijdrage

Het nieuwe Europese kader voor kredietservicers en kredietkopers van niet-renderende kredietovereenkomsten (NPLs), R.D.C.-T.B.H., 2022/2, p. 148-159

· Audrey Zegers - Elias Nys

richtlijn - kredietovereenkomst - vergunning - lidstaat - overdracht - kredietnemer - krediet - informatie - unie - kredietinstellingen - hypothecair krediet - kredietinstelling - kredietovereenkomsten - toepassingsgebied - nationaal recht - bevoegde autoriteiten - verplichting - kandidaat - consument - kredietnemers - hypothecaire kredieten -...

Lees de bijdrage

Het toenemende belang van de Warranty & Indemnity verzekering in de Belgische overnamepraktijk, R.D.C.-T.B.H., 2022/2, p. 160-168

· Ben De Groof - Jean-Luc Schuermans

verzekering - verkoper - koper - transactie - verzekeraar - bankgarantie - praktijk - aandeel - zekerheidsstelling - survey - agent - verzekerde - andere wijzen - dekking - verzekeringspolis - risicodekking - andere wijzen van risicodekking - wet verzekeringen - bijdrage - aansprakelijkheid - kwalificatie - bank - diligence - school forum -...

Lees de bijdrage

Hoge Raad (NL), 21/05/2021, R.D.C.-T.B.H., 2022/2, p. 169-175

· Ben De Groof - Jean-Luc Schuermans

verweerder - grove nalatigheid - betalingstransacties - betaler - betrokkene - betaalrekening - service - verlies - misbruik - diefstal - verplichting - overboeking - verplichtingen uit hoofde - transactie - boek - bankafschrift - voorwaarden betaalrekening - richtlijn - onrechtmatig gebruik - vakantie - betaalpas - instemming - opdracht -...

Lees de bijdrage

Hof van Justitie, 02/09/2021, C-337/20, R.D.C.-T.B.H., 2022/2, p. 176-183

· Ben De Groof - Jean-Luc Schuermans

richtlijn - transactie - betaler - borg - begunstigde - gebruiker - aanbieder - verplichting - service - lidstaat - interne markt - nationaal recht - dienst - betaalrekening - rechtspersoon - unie - titel - parlement - schuld - aansprakelijkheidsregeling - overschrijving - schuldenaar - financieel wetboek - overweging - beschikking -...

Lees de bijdrage

Authenticatie van versus instemming met betalingstransacties en de verplichting om onverwijld en uiterlijk binnen de 13 maanden kennis te geven, R.D.C.-T.B.H., 2022/2, p. 183-187

· Reinhard Steennot

betaler - betalingstransacties - transactie - hoge raad - richtlijn - onverwijlde kennisgeving - service - aansprakelijkheid - diefstal - grove nalatigheid - kennisgeving - rechtzetting - onrechtmatig gebruik - instemming - verlies - nummer - valutadatum - rekenschap - arrest van het hof van justitie - miskenning - arrest van het hof -...

Lees de bijdrage

Hof van Justitie (6e k.), 09/09/2021, C-33/20, C-155/20 en C-187/20, R.D.C.-T.B.H., 2022/2, p. 188-206

· Reinhard Steennot

richtlijn - kredietovereenkomst - consument - bank - rentevoet - informatie - kredietgever - punt - vraag in zaak - herroepingsrecht - basisrentevoet - verkoper - aflossing - voertuig - betrokken overeenkomsten - tijdstip - sluiten - beknopte wijze - document - dienst - betrokken overeenkomsten in zaak - overeenkomst - maandelijkse termijnen -...

Lees de bijdrage

Contractuele verplichtingen bij kredietverlening: consument is koning, R.D.C.-T.B.H., 2022/2, p. 206-219

· Dominique Blommaert - Prescillia Algrain - Sara De Moor

consument - kredietgever - gelieerde kredietovereenkomst - kredietovereenkomst - richtlijn - herroepingsrecht - informatie - dienst - krediet - commerciële eenheid - hypothese - verkoper - lidstaat - financiering - advocaat - voorstel - precontractuele fase - bank - definitie - contractuele informatieverplichting - contractuele informatie -...

Lees de bijdrage

Hof van beroep Antwerpen, 05/11/2020, 2020/AR/131, R.D.C.-T.B.H., 2022/2, p. 220

· Dominique Blommaert - Prescillia Algrain - Sara De Moor

betaler - grove nalatigheid - supporter - betalingstransacties - graad van beroep - raadsheer - instrument - kredietwezen - mailbericht - ongewone oproepen - onrechtmatig gebruik - overeenstemming met de wet - plichten met betrekking - plichten met betrekking tot het aanbieden - grave peut être - rechtspleging - rechtsplegingsvergoeding ten...

Lees de bijdrage

Ondernemingsrechtbank Leuven, 23/03/2021, A/20/00352, R.D.C.-T.B.H., 2022/2, p. 221

· Dominique Blommaert - Prescillia Algrain - Sara De Moor

service - persoonsgegevens van gebruikers - persoonsgegevens van gebruikers via de verzending van berichten - phishing - plichten met betrekking - plichten met betrekking tot het aanbieden - principe onder het toepassingsgebied - proces van het overmaken - rechter - onrechtmatig gebruik - uitzondering - verweerster - vissen naar inloggegevens -...

Lees de bijdrage