Artikels

Insolvency Governance: over het (miskend?) belang van de niet-bevoorrechte minderheidsschuldeiser, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 707-722

· Dennis Cardinaels

schuldeiser - aandeelhouder - bestuursorgaan - schuldenaar - vennootschap - belang - richtlijn - bestuurder - positie - reorganisatieplan - doctoraatsthesis - moment - risico - plan - schuldvordering - rechtspositie - collectief akkoord - schuldvorderingen - meerderheid - doctoraatsthesis rechten - bestuur - corporate - conflict - ombudsman -...

Lees de bijdrage

Blijven staatssteunregels buiten spel in een reorganisatieplan?, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 723-743

· Melissa Vanmeenen - Lies De Mulder

commissie - herstructureringssteun - reorganisatieplan - schuldvermindering - gerechtelijke reorganisatie - collectief akkoord - onderneming - maatregel - staatssteun - schuldeiser - steun - gewest - overheid - homologatie - schuldenaar - richtsnoer - criterium - herstelmaatregel - interne markt - meerderheid - verdrag - casus - particuliere...

Lees de bijdrage

Een recht van voorrang voor tussentijdse financiering bij gerechterlijke reorganisatie: aangemoedigd in de Herstructureringsrichtlijn, volgt de Belgische wetgever?, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 744-755

· Joke Baeck - Angélique Daponte

tussentijdse financiering - schuldvorderingen - code - onderneming - recht van voorrang - review - financiering - lidstaat - international - richtlijn - gerechtelijke reorganisatie - navolgend faillissement - interim - insolventie - vorm van dip - voorrang - vorm van dip financiering - commerce - schuldeiser - zakelijk zekerheidsrecht - opening...

Lees de bijdrage

Hof van Justitie, 28/04/2022, C-237/20, Federatie Nederlandse Vakbeweging / Heiploeg Seafood International BV en Heitrans International BV, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 756-765

· Joke Baeck - Angélique Daponte

curator - overgang - richtlijn - rechter commissaris - onderneming - faillietverklaring - faillissementsprocedure - vestiging - gezamenlijke schuldeisers - heiploeg - liquidatie - toezicht - soortgelijke procedure - pack - bevoegde overheidsinstantie - heiploeg nieuw - punt - faillissement - liquidatie van het vermogen - werknemer - betrokken...

Lees de bijdrage

De overdracht van een onderneming in reorganisatie en faillissement: de stand van zaken na Smallsteps, Plessers en Heiploeg, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 765-779

· Frederik De Leo

richtlijn - heiploeg - curator - werknemer - onderneming - pack - faillissement - overgang - rechter commissaris - overdracht - hof van justitie - faillissementsprocedure - liquidatie - gezamenlijke schuldeisers - faillietverklaring - hoofddoel - hoge raad - uitzondering - overnemer - arrest heiploeg - verkrijger - toezicht - liquidatie van het...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie, 11/01/2021, C.20.0195. N, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 780-781

· Frederik De Leo

schuldvordering - gerechtelijke reorganisatie - schuldvordering in de opschorting - continuïteit van de ondernemingen - eiseres - veroordeling tot de gerechtskosten - schuldvorderingen - advocaat generaal - opening van de procedure - ogenblik van het ontstaan - moment - grondslag - schuldvordering tot betaling - schuldvordering tot betaling...

Lees de bijdrage

Gerechtskosten zijn een “schuldvordering in de opschorting” als de procesverhouding al bestond vóór de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 781-785

· Stan Brijs

schuldvordering - schuldvorderingen - gerechtelijke reorganisatie - reorganisatieplan - gerechtskosten - schuldeiser - opschorting - schuldvordering in de opschorting - schuldvorderingen in de opschorting - opening - debiteur - interest - veroordeling - boedelschulden - opening van de procedure - faillissement - moment - kwijtschelding - belope...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie, 07/05/2021, C.20.0450.N, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 786-787

· Stan Brijs

beslag - schuldeiser - saisie - relatieve werking - daaropvolgend faillissement - schuldeiser beslag - sectievoorzitter - latere overdracht - daaropvolgend faillissement van de schuldenaar - advocaat generaal - voordeel - rechtspleging voor het hof - relatieve werking faillissement - relatieve werking faillissement uit - saisie conservatoire -...

Lees de bijdrage

Schrödingers kat in het executierecht: over de rechtsgevolgen van een overdracht van een in beslag genomen onroerend goed in weerwil van het beslag, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 787-790

· Ruud Jansen

beslaglegger - beslag - schuldeiser - verkrijger - overdracht - uitwinning - vermogen - faillissement - eigenaar - saisie - rechtsgevolg - derde - bezitter - andere schuldeisers - andere schuldeiser - schuldenaar - weerwil - bezitter in de zin van artikelen - hand - boedel - effect - curator - verklaring - beschikkingsonbevoegdheid -...

Lees de bijdrage

Cour d'appel Liège, 14/09/2021, 2021/RG/201, R.D.C.-T.B.H., 2022/6, p. 791-794

· Ruud Jansen

créance - aide - plan - région wallonne - abattement - homologation - créancier - plan de réorganisation - entreprise - traité - concurrence - créance de la région - homologation du plan - créance de la région wallonne - assemblée - débiteur - aide d état - faveur du plan - aide à la recherche - somme - critère - cour de justice -...

Lees de bijdrage