Artikels

Overzicht van het eerste activiteitenjaar van het Europees Openbaar Ministerie en vooruitblik op zijn werking in België, R.D.C.-T.B.H., 2022/8, p. 963-971

· Basil Saen - Camille Leroy

verordening - aanklager - dossier - lidstaat - permanente kamers - openbaar ministerie - andere lidstaat - schikking - vervolging - strafrechtelijke onderzoeken - onderzoeksrechters - richtlijn - unie - nationale autoriteiten - fraude - office - niveau - financiële belangen - hoofdaanklager - impact - activiteit - minnelijke schikking - forum...

Lees de bijdrage

Het verval van de strafvordering t.o.v. de rechtspersoon, toegespitst op het geval van de herstructurering van de rechtspersoon door ontbinding zonder vereffening – Het regent in Parijs, zal het weldra druppelen in Brussel?, R.D.C.-T.B.H., 2022/8, p. 972-983

· Patrick Waeterinckx

rechtspersoon - vennootschap - ontbinding - fusie - strafvordering - verval - verval van de strafvordering - ontbinding zonder vereffening - strafrechtelijke verantwoordelijkheid - gerechtelijke ontbinding - afsluiting - vereffening - splitsing - strafvervolging - afsluiting van de vereffening - transfert - poursuites - verlies - handboek...

Lees de bijdrage

EU-sancties en beperkende maatregelen: un premier aperçu (approfondi), R.D.C.-T.B.H., 2022/8, p. 984-1017

· Guillaume Croisant - Liesbeth Truyens

dans - economische middelen - entiteit - double - beperkende maatregelen - sanctie - commissie - verordening - tegoed - product - oeuvre - verbod - lidstaat - service - beste praktijken - rechtspersoon - unie - dienst - cour - bevriezing - eigendom - vraag - overdracht - zeggenschap - actor - antwoord - lichaam - auteur - principe - activiteit...

Lees de bijdrage

Cour de cassation France, 25/11/2020, R.D.C.-T.B.H., 2022/8, p. 1018-1023

· Guillaume Croisant - Liesbeth Truyens

cour - code - arrêt - appel - dans - peut - part - vennootschap - fraude - date - poursuites - gendarmerie - fond - compagnie - commandant - peut être - fusie - parlement - transfert - garantie - sein - suite - dans les - premier - mise - absence - richtlijn - strafwetboek - seconde - nummer - ensemble - geldboete - verbeurdverklaring -...

Lees de bijdrage

Cour de cassation, 30/06/2021, P.21.0214.F, R.D.C.-T.B.H., 2022/8, p. 1024-1025

· Guillaume Croisant - Liesbeth Truyens

mandataire - assistance - mémoire - frère - advocaat - dépôt du mémoire - faits connexes - partant - personne morale - pourvoi - pourvoi de la société - pourvoi de la société anonyme - qualité d avocat - conseil de la personne morale - conseil de la personne - qualité d avocat attesté - code d instruction criminelle - code d...

Lees de bijdrage

De lasthebber ad hoc als procespartij in een strafrechtelijke cassatieprocedure, R.D.C.-T.B.H., 2022/8, p. 1025-1029

· Eric Van Dooren

lasthebber - advocaat - cassatieberoep - getuigschrift - memorie - rechtspersoon - houder - strafzaak - andere advocaat - geattesteerd advocaat - faillissementscurator - hoedanigheid - verklaring - openbaar ministerie - opleiding - memorie tot staving - hervorming - tussenkomst - raadsman - rechtsmiddel - raadsman van de rechtspersoon -...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie, 08/02/2022, P.21.1278.N, R.D.C.-T.B.H., 2022/8, p. 1030-1034

· Eric Van Dooren

eiser - eiseres - recht van verdediging - rechtspersoon - prestatie - eerlijk proces - aanstelling - verhoor - gegeven - administratief dossier - stuk - telastleggingen - burgerlijke rechtsvordering - strafrechter - miskenning - bestuurder - lasthebber - getuigenverklaring - feiten van de telastlegging - vaststelling - processen verbaal -...

Lees de bijdrage

Een “specifiek” of “bijzonder” onderzoek naar de morele toerekenbaarheid van een misdrijf aan een rechtspersoon?, R.D.C.-T.B.H., 2022/8, p. 1034-1037

· Frauke De Wael

rechtspersoon - strafrechtelijke verantwoordelijkheid - gegeven - specifiek onderzoek - moreel bestanddeel - morele toerekenbaarheid - strafrechtelijke aansprakelijkheid - moreel bestanddeel in hoofde - natuurlijke persoon - senaat - fout - morele toerekenbaarheid van een misdrijf - bezorgdheid - natuurlijke personen - feitenrechter - moreel...

Lees de bijdrage

Tribunal de première instance Bruxelles, 13/01/2022, R.D.C.-T.B.H., 2022/8, p. 1038-1040

· Frauke De Wael

dans - report - chef - charge - expert - code - oeuvre - rapport - peut - protégé par - base - fonds - expertise - quant - openbaar vertrouwen - rappel - protégés par - principe - poursuites - remise - reprise - finale - succursale - recherche - scanner - sollicitant - surplus - procureur - valse geschriften - administrateur - première -...

Lees de bijdrage

Cour d'appel Bruxelles, 18/10/2022, R.D.C.-T.B.H., 2022/8, p. 1041-1045

· Frauke De Wael

intention - condition report - écrit - partie civile - inculpé - intention frauduleuse - écriture - audience - chambre du conseil - dessein - oeuvre - prévention - mises en accusation - courriel - société - manoeuvre - adjudication - avocat - charges suffisantes - usage de faux - statue - exposition - rapport d expertise - conditions...

Lees de bijdrage