Artikels

Verandering van omstandigheden (art. 5.74 BW): The Times They Are a-Changin', R.D.C.-T.B.H., 2023/4, p. 409-460

· Sander Van Loock

risico - verandering - verandering van omstandigheden - schuldenaar - verbintenis - beëindiging - aanpassing - changement - code - potter - algemeen contractenrecht - bindende kracht - overmacht - boek - burgerlijk wetboek - interpretatie - gewijzigde omstandigheden - force majeure - contract - schuldeiser - onvoorziene omstandigheden - goede...

Lees de bijdrage

De niet-opgehaalde zaken (art. 3.60 BW), R.D.C.-T.B.H., 2023/4, p. 461-482

· Johan Van de Voorde

houder - zaken - eigenaar - griffie - griffier - verjaring - aangetekende zending - voorwerp - onroerende goederen - voorde - goederenrecht - bewaring - inleiding - kort geding - sekwester - strafzaak - burgerlijk wetboek - vruchtgebruiker - roerende goederen - teruggave - tekst - wetsvoorstel - saldo - invoeging van boek - nieuwe goederenrecht...

Lees de bijdrage

Cour de cassation, 24/11/2022, C.21.0179.F, R.D.C.-T.B.H., 2023/4, p. 526-528

· Johan Van de Voorde

indice - défendeur - brevet - requérant - procès-verbal - atteinte - demande de saisie-description - code judiciaire - demande de mesures - procès-verbaux de constat - demande de mesures de description - septembre à décembre - droit de propriété - droit de propriété intellectuelle - rétractation - question préjudicielle -...

Lees de bijdrage

L’étendue du contrôle du juge sur le respect des conditions de la réitération d’une demande de saisie-description, R.D.C.-T.B.H., 2023/4, p. 528-533

· Marie Keup

indice - procès-verbal - pièce - requérant - code judiciaire - requête unilatérale - atteinte - réitération - changement de circonstances - demande de saisie-description - réitération d une demande - arrêt annoté - droit de propriété intellectuelle - droit de propriété - mesures de description - ordonnance - huissier - busse -...

Lees de bijdrage

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Gent), 30/08/2022, R.D.C.-T.B.H., 2023/4, p. 483-484

· Marie Keup

verzoekster - beschikking - leverancier - fournisseur - stopzetting - vennootschap - levering - betekening - zetel - productie - bericht - force majeure - verbeurte van een dwangsom - verzoek van verzoekster - dag vertraging in levering - dag vertraging - verzoekster wees - bestelling - verbintenissen uit overeenkomst - rechtsvoorganger -...

Lees de bijdrage

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Gent), 14/09/2022, R.D.C.-T.B.H., 2023/4, p. 485-488

· Marie Keup

levering - maatregel - beschikking - leverancier - productie - raadsman - koolzuurgas - mail - modaliteiten - brouwerij - overmacht - eenzijdig verzoekschrift - fournisseur - force majeure - alternatief - verzet - schriftelijke bestelling - rechtsvoorganger - contractuele voorwaarden - aangepaste prijzen - standpunt - laatste leveringen -...

Lees de bijdrage

Supply Chain Disruption. Overmacht, verandering van omstandigheden en andere vaak voorkomende geschilpunten bij verstoring van de toeleveringsketen, R.D.C.-T.B.H., 2023/4, p. 489-502

· Sebastian Tytgat - Hannah Matthys

leverancier - verbod - economische afhankelijkheid - verandering - overmacht - verandering van omstandigheden - brouwerij - beschikking - contract - force majeure - onderneming - misbruik - verbintenis - levering - force - cornet - klant - pandemie - prijs - risico - nieuwe verbintenissenrecht - changement - potter - algemeen contractenrecht -...

Lees de bijdrage

Hof van Justitie, 08/12/2022, C-460/20, TU, RE / Google LLC, R.D.C.-T.B.H., 2023/4, p. 503-520

· Sebastian Tytgat - Hannah Matthys

foto - exploitant - punt - informatie - handvest - betrokkene - verwerking - link - verwijdering - richtlijn - miniatuur - zoekmachine - persoonsgegevens - weergave - afweging - gegeven - website - context - hoofdgeding - verordening - verwijdering van links - inhoud - verzoeker - exploitant van de zoekmachine - exploitant van een zoekmachine -...

Lees de bijdrage

Zoekmachines en het recht op vergetelheid – verdere verduidelijking door het Hof van Justitie, R.D.C.-T.B.H., 2023/4, p. 521-525

· Karel Janssens - Marie Manhaeve

para - exploitant - informatie - foto - verwijdering - link - exploitant van de zoekmachine - betrokkene - verzoek tot verwijdering - richtlijn - context - resultatenlijst - zoekresultaten - gelinkte inhoud - afweging - recht op informatie - inhoud - informatieve waarde - verwijdering van een link - vrije meningsuiting - hof van justitie -...

Lees de bijdrage

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, 25/10/2022, R.D.C.-T.B.H., 2023/4, p. 534-547

· Karel Janssens - Marie Manhaeve

eiseres - verweerster - model - product - technische functie - voortbrengsel - toestel - inbreuk - terugroeping - vernietiging - normaal gebruik - algemene indruk - inbeslagname - eigen karakter - materiaal - octrooi - sint - maatregel - sport - publicatie - kenmerk - andere factoren - ingebrekestelling - uiterlijke kenmerken - kwade trouw -...

Lees de bijdrage