Artikels

The EU proposals to reform the legal framework for bank resolution and deposit insurance – The CMDI Reform, R.D.C.-T.B.H., 2024/2, p. 126-131

· Ivan Peeters - Tim-Oliver Brandi

deposit - resolution - reform - fund - reform proposal - contribution - public interest - public interest assessment - bank resolution - liability - reform package - deposit insurance - crisis - unsecured claims - loss - bank resolution framework - event - credit - banking - creditor - sized banks - insolvency - depositor - claim - framework -...

Lees de bijdrage

Securities Issuance through Distributed Ledger Technology: the Case of Euroclear’s D-FMI, R.D.C.-T.B.H., 2024/2, p. 132-138

· Bart Garré - Louise Van Marcke

security - ledger - issuance - issuer - immobilisation - platform - legacy - financial instruments - participant - settlement - secondary market - primary market issuance - book - primary market - digital securities - direct holding - direct holding model - legacy component - book entry - financial market - trading - operator - securities...

Lees de bijdrage

Zekerheidsstelling met als onderpand een bankrekeningtegoed van een buitenlandse titularis, R.D.C.-T.B.H., 2024/2, p. 109-115

· Sean Jonckheere - Sokaina Karroum

Het Belgisch internationaal privaatrecht bevat enkel een verwijzingsregel voor zakelijke rechten op schuldvorderingen en geen specifieke regel voor zekerheden op bankrekeningen. De onzekerheid die ontstaat in grensoverschrijdende situaties benadrukt de noodzaak om een specifieke verwijzingsregel te introduceren …

Lees de bijdrage

De-risking (de-banking) – Een uitwaaierend fenomeen, R.D.C.-T.B.H., 2024/2, p. 116-125

· Ivan Peeters - Sokaina Karroum

Het fenomeen van de-risking (de-banking) blijft evolueren, waarbij niet alleen de toegang tot een financiële rekening discussie blijft oproepen, maar ook de financieringsmogelijkheden voor ondernemingen in het vizier komen. De motivering voor de beëindiging of weigering van een klantrelatie is niet uitsluitend gerelateerd aan vragen omtrent de …

Lees de bijdrage

Boekbespreking : K. Pistor, The Code of capital. How the law creates wealth and inequality, Princeton University Press, 2019, 297 p., R.D.C.-T.B.H., 2024/2, p. 139-142

· Ivan Peeters

asset - capital - wealth - property - priority - contract - insolvency - trust - book - attribute - legal title - wealth concentration - property rights - priority interest - investor - owner - receivables - world - creditor - legal code - lawyer - convertibility - client - interest - intellectual property - collateral - finance - reality -...

Lees de bijdrage

Het Belgische screeningsmechanisme voor directe buitenlandse investeringen: State of the Union tien maanden na de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord, R.D.C.-T.B.H., 2024/2, p. 143-156

· Tone Oeyen - Marie de Crane d’Heysselaer

Op 1 juli 2023 trad het samenwerkingsakkoord van 30 november 2022 voor de invoering van een algemeen screeningsmechanisme voor buitenlandse directe investeringen in België (samenwerkingsakkoord) in werking. De nieuwe regeling heeft tot doel de nationale veiligheid, de openbare orde en de strategische belangen van de Belgische federale en …

Lees de bijdrage

UNIDROIT Principes omtrent digital assets en privaatrecht, R.D.C.-T.B.H., 2024/2, p. 157-169

· Jolien Smets

Tijdens de 102de sessie (10-12 mei 2023) van de Bestuursraad van UNIDROIT werden de “UNIDROIT Principles on Digital Assets and Private Law” (DAPL Principles) aangenomen. UNIDROIT is een onafhankelijke, intergouvernementele organisatie die zich richt op het coördineren en harmoniseren van het privaatrecht van staten over heel de wereld …

Lees de bijdrage

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25/07/2023, R.D.C.-T.B.H., 2024/2, p. 170-177

· Jolien Smets

Er is sprake van een toerekenbare tekortkoming van de bank in de nakoming van de met haar zakelijke klant gesloten overeenkomsten door in strijd met de op haar rustende zorgplicht van de klant te eisen dat zij al haar posities in bitcoin zou verkopen, omdat de bank zich anders genoodzaakt zou zien de bankrelatie te beëindigen.

Lees de bijdrage

Opzeg vs. dreiging tot opzeg van een bankrelatie: enkele juridische overwegingen naar Belgisch recht, R.D.C.-T.B.H., 2024/2, p. 177-188

· Niels Rogge

bank - klant - onderneming - beleid - algemeen contractenrecht - virtuele valuta - beëindiging - dreiging - gerechtshof - opzeg - gedrag - editie - andere onderneming - bancaire relatie - opzegging - dreiging tot opzeg - contractuele relatie - eenzijdige opzeg - rechtsmisbruik - verbod - handel - eenzijdige beëindiging - dreigen - bitcoin -...

Lees de bijdrage

Hof van Cassatie, 30/11/2023, C.23.0255.N, R.D.C.-T.B.H., 2024/2, p. 189-191

· Niels Rogge

Een gecedeerde schuldenaar kan een betwiste schuldvordering, die is overgedragen in het kader van een overdracht onder bijzondere titel van een feitelijke algemeenheid van goederen, slechts naasten indien de werkelijke prijs van die individuele schuldvordering bepaald of bepaalbaar is …

Lees de bijdrage