Curator

Insolvabilité

Cass. 18 juni 2021, nr. C.19.0255.N:

· Inge Vandeplas

In dit cassatiearrest komen het vennootschapsrecht en het insolventierecht tegenover elkaar te staan. De onderliggende feiten waren als volgt. In 2014 verleent de algemene vergadering van de betrokken vennootschap kwijting aan de bestuurders. Hierna gaat dezelfde vennootschap in faillissement en wenst de curator een aansprakelijkheidsvordering in stellen op grond van artikel 528 van het Wetboek van Vennootschappen. ...

Lire l’article

Insolvabilité

Cass. 4 september 2020, nr. C.20.0011.N/4

· Inge Vandeplas

Tijdens de faillissementsprocedure mag de curator beslissen om een overeenkomst al dan niet verder uit te voeren (art. 46 Faill. W., thans, art. XX.139 WER). ...

Lire l’article