Articles

Hof van Cassatie (3e k.), 11/05/2020, S.18.0094.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 225-227

·

werkgever - forfaitaire schadevergoeding - advies - forfaitaire vergoeding - genre - morele schade - slachtoffer - code - openbaar ministerie - advocaat generaal - geval van vorderingen - aanvullende regelingen - conclusie - discriminatie in het kader - discriminatie in het kader van de arbeidsbetrekkingen - eiseres - wetboek - vordering geheel...

Lire l’article

Arbeidshof Brussel (1e k.), 16/03/2018, 2016/AB/1090, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 228-237

·

instituut - genre - openbaar ministerie - geslachtsverandering - uitsluiting - behandeling - sociale zekerheid - schadevergoeding - verzekering - discriminatie - chronische ziekte - geslacht - direct onderscheid - verzekeringswet - ingreep - direct onderscheid op grond - verbeurte - arbeidshof - verbeurte van een dwangsom - forfaitaire...

Lire l’article

Discriminatie op basis van geslachtsverandering en genderidentiteit: mijlpaalarrest over genderdysforie en beroepsgebonden hospitalisatieverzekeringen, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 237-244

· Caroline Van Schoubroeck

arbeidshof - discriminatie - direct onderscheid - genre - instituut - geslachtsverandering - slachtoffer - verzekering - directe discriminatie - direct onderscheid op grond - werkgever - forfaitaire schadevergoeding - verzekeraar - sociale zekerheid - schadevergoeding - criterium - hospitalisatieverzekering - direct onderscheid op grond van...

Lire l’article

Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 5 Verbintenissen opnieuw voor de Kamer, met het oog op een snellere inwerkingtreding (en een opheffing van de B2B wet?), R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 245

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant - Charlotte Dillemans

burgerlijk wetboek - boek - onrechtmatige bedingen - verbintenis - opheffing - overeenkomst - contract - onrechtmatig beding - beding - memorie van toelichting - algemeen verbod - kennelijk onevenwicht - wetsvoorstel - maand van publicatie - nieuwe wetsvoorstel - omstandigheden rond het sluiten - omstandigheden rond het sluiten van het contract...

Lire l’article

Actualiteit : Hof van Cassatie, 08/02/2021, S.20.0009.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 245-246

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant - Charlotte Dillemans

arbeidshof - verjaring - risico - misbruik - verkeerde been - uitoefening - misbruik van recht - gebrek aan rechtspersoonlijkheid - nieuwe dagvaarding - normale uitoefening - rechtspersoonlijkheid - voorzitter secretaris - uitoefening van een recht op een wijze - rechtspleging algemene - rechtspleging algemene beginselen van procesrecht...

Lire l’article

Actualité : Cour de cassation, 07/01/2021, C.20.0258.F, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 246-247

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant - Charlotte Dillemans

concédant - résiliation - résolution - demande de résolution - distributeur - faute - concession - irrégularité - code de droit - concession de vente - manquement - code de droit économique - résiliation avec préavis - préavis - résiliation du contrat - intervalle - possibilité d une résolution - portée des engagements - paiement...

Lire l’article

Actualiteit: Hof van Cassatie, 05/03/2021, C.20.0166.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 247

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant - Charlotte Dillemans

schade tegensprekelijk - gepaste motivering - geschil betrekking - gevorderde bedrag - graafwerken - handelwijze - onrechtmatige daad - onrechtmatige daad schade bewijs preciesheid - onvoldoende maatregelen - recent arrest - gegeven - schade tegensprekelijk vast - schade vast - staving van de schade - strafrechtelijke kamer - strafrechtelijke...

Lire l’article

Actualité : Cour de cassation, 30/11/2020, C.20.0008.F et 11/12/2020, C.20.0155.N, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 247-248

· Olivier Vanden Berghe - Jonas Vansevenant - Charlotte Dillemans

intérêt légitime - absence d intérêt légitime - chalet - absence d intérêt - arrêt - dommage - destination - contravention avec la réglementation urbanistique - contravention avec la réglementation - atteinte - assureur - véranda - obtention d un avantage illicite - obtention d un avantage - reconstruction - occurrence - ordre...

Lire l’article

Actualité : Cour constitutionnelle, 15/10/2020, n° 135/2020, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 248-249

· David Haex - Laurent De Pauw

règlement d ordre intérieur - règlement d ordre - cour constitutionnelle - association - membre - disposition statutaire - pouvoirs des organes - actionnaire - code des sociétés - matière - sociétés coopératives - mention du nombre - organisation - mention du nombre d actions dans les statuts d une société coopérative - mode de...

Lire l’article

Actualiteit: Hof van Justitie, 09/03/2021, C-392/19, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 249

· Sandrine Verstraete

werk - richtlijn - rechthebbende - mededeling - nieuw publiek - maatregel - technische maatregelen - hof van justitie - auteur - gebruiker - toegang - toestemming - mededeling aan het publiek - belang - omvangrijke rechtspraak - publieke mededeling - titularis van het auteursrecht beperkende maatregelen - prejudicieel arrest - rechthebbende op...

Lire l’article