Articles

Wymeersch, E., « Systeemrisico's in de financiële en niet-financiële sectoren », R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 111-112

risico - financiële sector - slachtoffer - crisis - vraag rijst - handel - maatschappelijke risico - maatregel - systeemrisico - overheid - probleem - permanente opdracht - producent - raad van bestuur - revisor - revolte - risico intensieve - risico intensieve ondernemingen - risicovolle ontwikkelingen - risk board - preventieve maatregelen -...

Lire l’article

Gregoir, B., « Alternatieven voor de 10%: een onderzoek naar de begroting van schadevergoeding bij ontbinding van koop-verkoop van onroerend goed wegens wanprestatie », R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 113-134

De auteur onderzoekt hoe contractuele schadevergoeding dient begroot te worden indien een koop-verkoopovereenkomst van een onroerend goed ontbonden wordt ten laste van een van de partijen, in de fase tussen de wilsovereenstemming en de notariële akte. Daarbij wordt onder andere het belang van het onderscheid tussen prijs en waarde nader belicht, …

Lire l’article

Goetghebuer, J., « De invloed van artikel 22 AVG op het gebruik van robo-advies binnen de beleggingssector. Met de rug tegen de muur? », R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 135-164

Robo-advies, i.e. beleggingsadvies of vermogensbeheer waarbij persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt, zal onder het verbod bepaald in artikel 22 van de algemene verordening gegevensbescherming vallen. Dit op voorwaarde dat de verwerking van de persoonsgegevens op uitsluitend geautomatiseerd wijze plaatsvindt, dus zonder dat …

Lire l’article

Cour de justice de l'Union européenne (5e ch.), 04/10/2018, C-571/16, R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 165-181

Directive 94/19/CE – Notion de « dépôt indisponible » – Responsabilité d'un Etat membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l'Union – Responsabilité de l'autorité de contrôle

Lire l’article

De Pauw, P., « Les limitations de responsabilité de la BNB et de la FSMA sur la sellette à la suite de l'arrêt Kantarev de la C.J.U.E. du 4 octobre 2018 », R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 181-189

autorité - responsabilité - banque - mission - faute - banque nationale - membre - directive - limitation - faute lourde - banque nationale bulgare - institution - cour de justice - responsabilité civile - autorité de contrôle - question - services financiers - supervision - système - ancienne directive - principe - exigence - dépôt -...

Lire l’article

Hof van Justitie (1e k.), 06/06/2019, C-58/18, R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 190-194

Artikel VII.75 WER op grond waarvan kredietgevers of kredietbemiddelaars verplicht zijn om voor de kredietovereenkomsten die zij gewoonlijk aanbieden, het krediet te zoeken dat qua soort en bedrag het best is aangepast, rekening houdend met de financiële toestand van de consument op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en met het …

Lire l’article

Steennot, R., « Richtlijn consumentenkrediet verzet zich niet tegen de Belgische advies- en onthoudingsverplichtingen inzake consumentenkrediet », R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 194-197

consument - richtlijn - kredietgever - krediet - verenigbaarheid - richtlijn consumentenkrediet - kredietgevers - lidstaat - consumentenkrediet - aangepaste krediet - kredietovereenkomst - consumentenkredieten - verplichting - financiële situatie - twijfel - consument in staat - behoefte - boek - gebied - verbod - soort - hypothecaire...

Lire l’article

Cour d'appel Bruxelles, 05/09/2019, 2012/AR/2779 et 2016/AR/433, R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 198-210

La responsabilité du gestionnaire de fortune ne se déduit pas de la seule perte du portefeuille. Le devoir d'information et de conseil du gestionnaire de fortune doit s'apprécier en fonction de la personnalité du client et de sa catégorisation. Le gestionnaire de fortune doit informer son client d'un changement annoncé de la réglementation …

Lire l’article

Baudoncq, M. et Wilmet, F., « Quelques précisions sur la responsabilité du gestionnaire de fortune », R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 210-215

client - banque - titre - gestionnaire - portefeuille - faute - commission - investissement - gestionnaire de fortune - instrument - responsabilité - entreprise - valorisation - investisseur - valeur de marché - information - gestion - convention de gestion - mieux - dommage - objectif - directive - relevé - service - action - opération -...

Lire l’article

Rb. Brussel, 13/01/2020, 2013/14608/A, R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 216-230

Wanneer vast staat dat een bankagent een bancaire activiteit ontwikkelt die onder toepassing van de wet van 22 maart 2006 valt, rusten ook op de principaal de verplichtingen van die wet, waaronder het feit dat de bankagent onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van zijn principaal handelt (art. 10, § 4 wet 22 maart 2006) …

Lire l’article