Artikels

Wymeersch, E., « Systeemrisico's in de financiële en niet-financiële sectoren », R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 111-112

risico - financiële sector - slachtoffer - crisis - vraag rijst - handel - maatschappelijke risico - maatregel - systeemrisico - overheid - probleem - permanente opdracht - producent - raad van bestuur - revisor - revolte - risico intensieve - risico intensieve ondernemingen - risicovolle ontwikkelingen - risk board - preventieve maatregelen -...

Lees de bijdrage

Gregoir, B., « Alternatieven voor de 10%: een onderzoek naar de begroting van schadevergoeding bij ontbinding van koop-verkoop van onroerend goed wegens wanprestatie », R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 113-134

schadevergoeding - schadelijder - ontbinding - winst - titel - verkoper - schadelijder verkoper - tijdstip - koper - wanprestatie - prijs - schadevergoeding wegens wanprestatie - interest - perspectief - koop - transactie - schadepost - marktwaarde - schadelijder koper - verbintenis - begroting - voor - nieuwe transactie - bijkomende...

Lees de bijdrage

Goetghebuer, J., « De invloed van artikel 22 AVG op het gebruik van robo-advies binnen de beleggingssector. Met de rug tegen de muur? », R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 135-164

De auteur onderzoekt hoe contractuele schadevergoeding dient begroot te worden indien een koop-verkoopovereenkomst van een onroerend goed ontbonden wordt ten laste van een van de partijen, in de fase tussen de wilsovereenstemming en de notariële akte. Daarbij wordt onder andere het belang van het onderscheid tussen prijs en waarde nader belicht, …

Lees de bijdrage

Cour de justice de l'Union européenne (5e ch.), 04/10/2018, C-571/16, R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 165-181

Les conseils robotisés, c'est-à-dire les conseils d'investissement ou la gestion d'actifs dans lesquels les données personnelles sont converties d'une façon automatisée, relèveront de l'interdiction énoncée à l'article 22 du règlement général sur la protection des données …

Lees de bijdrage

De Pauw, P., « Les limitations de responsabilité de la BNB et de la FSMA sur la sellette à la suite de l'arrêt Kantarev de la C.J.U.E. du 4 octobre 2018 », R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 181-189

Directive 94/19/CE – Notion de « dépôt indisponible » – Responsabilité d'un Etat membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l'Union – Responsabilité de l'autorité de contrôle

Lees de bijdrage

Hof van Justitie (1e k.), 06/06/2019, C-58/18, R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 190-194

richtlijn - consument - kredietgever - krediet - lidstaat - kredietovereenkomst - kredietgevers - kredietovereenkomsten - best - punt - nationale regeling - consument in staat - hoofdgeding - verplichting - hoofdgeding aan de orde - behoefte - overweging - sluiten van de kredietovereenkomst - doel van het krediet - controle van de...

Lees de bijdrage

Steennot, R., « Richtlijn consumentenkrediet verzet zich niet tegen de Belgische advies- en onthoudingsverplichtingen inzake consumentenkrediet », R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 194-197

Artikel VII.75 WER op grond waarvan kredietgevers of kredietbemiddelaars verplicht zijn om voor de kredietovereenkomsten die zij gewoonlijk aanbieden, het krediet te zoeken dat qua soort en bedrag het best is aangepast, rekening houdend met de financiële toestand van de consument op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en met het …

Lees de bijdrage

Cour d'appel Bruxelles, 05/09/2019, 2012/AR/2779 et 2016/AR/433, R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 198-210

banque - portefeuille - titre - gestionnaire - risque - gestion - opération - investissement - fonds - objectif - pièce - acquisition - faute - convention de gestion - perte - instrument - appel incident - client - marché - gestionnaire de fortune - investisseur - sicav - synthèse - premier juge - conclusions additionnelles - greffe de la...

Lees de bijdrage

Baudoncq, M. et Wilmet, F., « Quelques précisions sur la responsabilité du gestionnaire de fortune », R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 210-215

La responsabilité du gestionnaire de fortune ne se déduit pas de la seule perte du portefeuille. Le devoir d'information et de conseil du gestionnaire de fortune doit s'apprécier en fonction de la personnalité du client et de sa catégorisation. Le gestionnaire de fortune doit informer son client d'un changement annoncé de la réglementation …

Lees de bijdrage

Rb. Brussel, 13/01/2020, 2013/14608/A, R.D.C.-T.B.H., 2020/2, p. 216-230

tussenpersoon - bvba - consument - activiteit - product - heer - onderneming - overeenkomst - tussenkomst - geld - eisende partijen - financieel advies - contract - vrijwaring - stuk - principaal - verzekeringsproduct - risico - bank - fout - aansprakelijkheid - plicht - beklaagde - obligatie - investering - gedwongen tussenkomst - agent -...

Lees de bijdrage